Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Svårt rekrytera för statens myndigheter

Fyra av fem statliga myndigheter uppger att de har brist på kompetenta sökande i Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Men majoriteten uppger att det inte har någon större påverkan på verksamheten.

Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer visar att bristen på lämpliga sökanden till lediga jobb aldrig varit så stor som nu. 82 procent av de statliga arbetsgivarna uppger att det är brist på kompetenta sökande. Det är en ökning med 19 procentenheter sedan i våras. Störst är bristen på kvalificerad it-kompetens.

Andelen arbetsgivare som anger att de har haft svårt att behålla personal är oförändrad jämfört med för ett halvår sedan. Knappt en av tre uppger att de har problem att behålla kvalificerad personal. Att rörligheten på arbetsmarknaden ökar under högkonjunktur bekräftas av konjunkturbarometern. Därför blir det allt viktigare att visa hur attraktiva statliga jobb är, eftersom det är hård konkurrens om arbetskraften, skriver Arbetsgivarverket.

”Det är fler verksamheter som rapporterar att de påverkas av bristen jämfört med förra mätningen. En mycket stor majoritet uppger samtidigt att bristen har liten påverkan på verksamheten. Om vi till exempel tittar på IT-området som har störst brist, så är situationen inte så svår för support och förvaltning medan bristen på systemutvecklare är utbredd. Det skulle kunna betyda att myndigheterna har lättare att klara sin kärnverksamhet och det dagliga arbetet medan det är betydligt svårare att hitta arbetskraft för att klara IT-utveckling”, skriver Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!