Annons:
Integritet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Utredare föreslår hemlig dataavläsning

Regeringens särskilda utredare Petra Lundh föreslår en ny lag som ska medge att brottsbekämpande myndigheter bedriver hemlig dataavläsning. Lagen gör det möjligt att också avlyssna krypterad information.

Lagmannen Petra Lundh har haft regeringens uppdrag att utreda om Sverige bör införa en lag om hemlig dataavläsning, HDA. I utedningen föreslår hon att det införs en lag om HDA som ska gälla i fem år. Lagen tidsbegränsas för att en utvärdering av lagstiftningen ska kunna göras innan man bestämmer om lagen ska fortsätta att gälla och om justeringar i så fall behöver göras. I ett inlägg på Domarbloggen beskriver utredaren att uppdraget har varit svårt och innehållit många komplicerade och komplexa frågeställningar av både teknisk och lagstiftningsmässig natur.

Petra Lundh konstaterar att den tekniska utvecklingen har lett till att de brottsbekämpande myndigheterna inte längre kan ta del av många av de uppgifter som man tidigare kunde komma åt genom tvångsmedel som hemlig avlyssning eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation:

”Framför allt är det den kraftigt ökade användningen av kryptering som är orsaken till detta. Idag är till exempel mer än 90 procent av den avlyssnade internettrafiken krypterad. Det innebär alltså att de brottsbekämpande myndigheterna faktiskt bara kan ta del av mindre än tio procent av den datakommunikation som får avlyssnas eller övervakas”, skriver hon i bloggen.

Utredningen har definierat HDA som en metod där man i hemlighet, med ett tekniskt hjälpmedel, läser av eller tar upp uppgifter som är avsedda för automatiserad behandling i ett informationssystem. Ett sådant informationssystem kan antingen vara elektronisk kommunikationsutrustning, som datorer, mobiltelefoner och läsplattor, eller ett användarkonto i en kommunikationstjänst, lagringstjänst eller liknande tjänst, till exempel ett e-postkonto. Metoden får bara användas vid allvarlig brottslighet som ger minst två års fängelse.

Bli den första att tycka till!