Annons:
Utbildning
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Utredare vill ompröva privatiseringar

Privatiseringar och nya offentliga styrmetoder har inte gett utlovat resultat, hävdar utredaren Per Molander. Han vill därför förstatliga skolan, slopa skolvalet, avskaffa premiepensionssystemet och höja taket i de offentliga försäkringarna.

Per Molander, tidigare generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen, har analyserat hur gränslinjen mellan offentlig och privat verksamhet ändrats de senaste årtiondena, mot privatisering. Samtidigt har också styrmetoderna i offentlig sektor tagit efter den privata sektorns metoder, skriver han i en rapport från ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

Ett syfte med förändringarna var att öka effektiviteten i stat, kommuner och landsting. Men de negativa konsekvenserna underskattades, och i de flesta fall har reformerna varit ett misslyckande, anser Per Molander.  

Han har analyserat områdena utbildning, sjukvård och socialförsäkring och ser behov av ”återställare” på alla områden. Vad gäller skolan har systemet med skolpeng, den fria etableringsrätten och det ökade kommunala ansvaret bidragit till försämringar, enligt rapporten. Skolan uppvisar sämre resultat, betygsinflation och ökad segregering till följd av det fria skolvalet. Per Molanders slutsats är att skolan åter bör bli statlig, privatskolor stoppas och det fria skolvalet avvecklas.

Ett annat förslag är att avveckla premiepensionssystemet, den del av pensionen som de blivande pensionärerna ska investera i fonder. Förvaltningskostnaderna i de privata fonderna är höga och tär på pensionskapitalet, och de har också sämre genomsnittligt utfall än det statliga alternativet i sjunde AP-fonden, konstaterar Per Molander. Dessutom är det numera mindre än en procent av de nytillkomna pensionsspararna som aktivt väljer fond. Om politikerna ändå vill behålla systemet bör ett begränsat antal fonder upphandlas och förvaltas i offentlig regi, anser han.

Han är också kritisk till urholkningen av olika socialförsäkringar, som har lett till att inkomstbortfallsprincipen i praktiken inte längre gäller. I stället har arbetsmarknadens parter tecknat avtalsförsäkringar för att få ut en högre ersättning. Taken i de offentliga försäkringarna bör höjas så mycket att avtalsförsäkringarna blir onödiga, enligt Per Molander.

Bli den första att tycka till!