Annons:
Konsumentverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Utredning föreslår starkare konsumentskydd

Konsumentverket bör få större befogenheter och ökade anslag. Det föreslår den särskilde utredaren Gunnar Larsson i ett förslag till regeringen. Utredningen föreslår också tydligare gränser för reklam till sårbara konsumenter.

Utredningen ”Ett reklamlandskap i förändring” anser att det främst är digital marknadsföring som är problematisk ur ett konsumentperspektiv. För att förbättra skyddet vill utredaren Gunnar Larsson förstärka Konsumentverkets och Konsumentombudsmannens, KO, roller. Konsumentverket bör få i uppdrag att samverka med företrädare för branschen, och om inte samverkan fungerar ska hårdare krav övervägas.

”Dagens reklamlandskap ställer krav på nya former av tekniska lösningar för att Konsumentverket alltjämt ska kunna utöva en aktiv och effektiv tillsyn. För att myndigheten ska ha möjlighet att möta de nya kraven krävs enligt utredningens bedömning ökade anslag. Det kan handla om att finna och upphandla nya tekniska lösningar, men även om att bredda kompetensen hos de anställda och anställa andra typer av kompetenser än vad man traditionellt har haft”, skriver utredaren.

Utredningen föreslår en särskild bestämmelse i marknadsföringslagen om reklam till barn och unga. Sådan reklam ska ta särskild hänsyn till barns bristande erfarenheter och naturliga godtrogenhet. Också reklam riktad till andra sårbara konsumenter ska ta särskild hänsyn.

Eftersom det är svårt för Konsumentverket att övervaka personaliserad reklam har myndigheten också problem att bevissäkra marknadsföringen. Därför anser utredningen av myndigheten ska få befogenhet att under annan identitet köpa varor eller tjänster. Konsumentverket ska också kunna använda påhittade personuppgifter för att till exempel registrera konton på sociala medier för att ta del av den reklam som förekommer där.

Utredningen vill också ge KO utökade möjligheter att kräva uppgifter med vitesförelägganden. Myndighetens tillsyn bör inte heller i onödan hindras av andra myndigheters sekretess. Utredningen vill ge Konsumentverket ökade  möjligheter att få ut sekretessbelagda handlingar från andra myndigheter.

Dessutom föreslår utredningen att Konsumentverket ska ges möjlighet att informera konsumenterna genom att publicera en varningslista. En sådan ”svart lista” måste bygga på tillräckliga, sakliga och objektiva omständigheter.

”De senaste åren har Sverige halkat efter i sitt konsumentskyddande arbete mycket beroende på bristande resurser. Utvecklingen i flera andra EU-länder ligger enligt vad som har framkommit i utredningsarbetet långt före Sveriges. Även detta talar för ökade anslag till Konsumentverket”, skriver utredaren.

Bli den första att tycka till!