Annons:
Digitalisering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Utredning vill ha omstart för digitaliseringen

Staten behöver en omstart och tydligare mål för den pågående digitaliseringen, enligt regeringens särskilde utredare Hans-Eric Holmqvist. Utredaren föreslår också att en statlig e-legitimation införs.

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet har fått namnet "reboot", omstart på svenska, därför att utredaren Hans-Eric Holmqvist anser att det behövs en omstart för det pågående digitaliseringsarbetet.

Utredningen föreslår att riksdagen fastställer ett mål för den offentliga förvaltningens digitalisering. Målet ska ligga till grund för regeringens redovisning till riksdagen och styrningen av de offentliga myndigheterna. Utredningen vill också att ett digitaliseringsmål fastställs för alla statliga myndigheter.

"Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen behöver accelerera för att öka effektiviteten i den offentliga verksamheten, förenkla privatpersoners vardag och främja innovation och deltagande i samhället i stort", kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

Enligt utredningen behövs en särskild intern process för förvaltningsgemensamma digitala funktioner. Den bör fastställas av regeringen, som också bör fastställa en övergripande strategi och tidplan för digitalisering och it i den offentliga förvaltningen.

Utredaren anser att det ska vara ett statligt åtagande att tillhandahålla e-legitimation för att säkerställa individers identitet. Den statliga e-legitimationen ska utfärdas samtidigt med en statlig fysisk identitetshandling.

Den statliga e-legitimationen ska kunna användas för identifiering hos myndigheter, men också kunna fungera som en mobil e-legitimation, som kan fungera som en backup om till exempel mobiltelefonen blir obrukbar. E-legitimationen ska också kunna användas i Europa.

Utredningen föreslår att Mina meddelanden ska regleras tydligare i en lag om infrastruktur för digital post. I lagen ska anpassningar till dataskyddsförordningen och fördelning av personuppgiftsansvaret regleras. Enligt utredaren bör infrastrukturen öppnas upp också för privata aktörer som avsändare, vilket också bör regleras i lag.

Bli den första att tycka till!