Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Våldsutsatta förlorare på arbetsmarknaden

Den som utsätts för ett våldsbrott får betala ett högt pris, enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU. De våldsutsatta förlorar oftare arbetet eller blir sjukskrivna efter övergreppet, jämfört med andra.

Offer för våldsbrott förlorar oftare arbetet efter övergreppet, de får lägre inkomst och blir sjukskrivna i högre utsträckning än andra. De våldsutsatta har också högre sannolikhet att dö i förtid. Ett brottsoffer förlorar i genomsnitt motsvarande 1,5 miljoner kronor efter brottet, enligt en ny rapport från IFAU, skriven av Petra Ornstein vid Statistiska institutionen på Uppsala universitet.

Rapportförfattaren har studerat närmare 7 000 individer som under 1998–2002 uppsökt sjukhus på grund av att de utsatts för våld. Brottsoffren har jämförts med individer med liknande egenskaper som inte sökt sjukvård för våld. De två grupperna har följts under åtta år.

Rapporten visar att våldsbrott ger allvarliga, omfattande och långsiktiga konsekvenser för brottsoffret, inte minst jobbmässigt. De våldsutsatta kvinnornas arbetsinkomster minskar med 25 procent medan männens inkomster minskar med 14 procent. Sjukfrånvaron ökar med mer än 20 procent för både män och kvinnor. Effekterna kvarstår enligt rapporten i många år.

Den som blivit offer för ett våldsbrott löper högre risk att dö i förtid. Dödligheten är 17 gånger så stor bland kvinnorna och 10 gånger så stor bland männen. En avsevärd del av ökningen beror på en högre självmordsfrekvens.

Studien tyder på att individens sammanlagda kostnader för sämre hälsa och ökad sannolikhet för dödsfall under de första åtta åren efter brottet uppgår till 1,4 miljoner kronor per våldsutsatt kvinna och 1,5 miljoner per våldsutsatt man.

”Studien är den första som kan uppskatta storleken på de konsekvenser våldsbrott har för brottsoffer på längre sikt. Min slutsats är att individens kostnader för våldsbrott har underskattats tidigare” , skriver rapportförfattaren Petra Ornstein i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!