Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Vill ha central utbildning för statstjänstemän

Tre tidigare utbildare föreslår i en debattartikel att en central utbildning för statligt anställda återinförs. Artikeln är ett svar på ett inlägg av Britta Lejon.

I en debattartikel i Dagens Nyheter har ST-ordföranden Britta Lejon beskrivit behovet av att statens tjänstemän har grundläggande kunskap om statstjänstemannarollen:

”En viktig förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl. Det är helt centralt med demokratiska, icke-korrupta och effektiva statliga verksamheter som Polisen, domstolar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vårt samhälle bygger på medborgarnas tillit till våra myndigheter”, skrev Britta Lejon.

Nu svarar Barbro Dahlbom-Hall, Birgith Koark och Monica Wåglund, som alla tre arbetade med chefs-, handläggar- och kanslistutbildningarna på Statliga personalutbildningsnämnden, Pun, fram till avvecklingen 1979. Den stora förändringen blev då att myndigheterna själva skulle bära kostnaderna för att utbilda sina anställda. Inom Pun hade kostnaden för utbildningen stannat på staten centralt.

”Allt detta slängdes ut som barnet med badvattnet i samband med att mycket avreglerades i statsförvaltningen i början av 1980-talet. Nu ser vi konsekvenserna av detta”, skriver de tre.

I debattartikeln vill de återuppväcka tanken på ett speciellt organ för att utbilda ämbetsmän i staten, där kostnaden inte belastar den enskilda myndigheten. Det skulle ge möjlighet att bryta och byta erfarenheter om vad det innebär att vara ämbetsman i en rättssäker och effektiv förvaltning, en nödvändighet för ett högt förtroende för statsförvaltningen, skriver de:

”Vill man ha en ämbetsmannakår som arbetar enligt grundprinciperna måste regeringen satsa resurser på utbildningar. Vi har i dag sett de negativa konsekvenserna av att varje myndighet ska svara för sina egna kostnader.”

Bli den första att tycka till!