Annons:
Korruption
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Vill ha nationell plan mot korruption

Regeringen borde snarast ta initiativ till en nationell antikorruptionsplan för att komma till rätta med korruption och oegentligheter i offentlig sektor och mutor inom näringslivet, anser Transparency International.

Under året som gått har flera misstänkta mutskandaler rapporterats i medier, skriver Ulla Andrén, ordförande för Transparency International Sverige, i en debattartikel i Dagens Nyheter. Hon nämner Försäkrings­kassan, Migrationsverket, Statens fastighetsverk, Polismyndigheten och Transportstyrelsen som exempel på myndigheter där korruption och oegentligheter avslöjats. Hon pekar också på att kommunala politiker och anställda fattat beslut i ärenden och haft personliga kopplingar till den eller de som beslutet avser.

”Gemensamt för många fall är att de rör gränsytan mellan det offentliga och det privata. Integriteten brister, trots den värdegrund som offentliganställda som hanterar skattebetalarnas medel ska ha. Det finns även otillräcklig kunskap inom myndigheter och kommuner om var riskerna för korruption finns, hur de ser ut och hur de kan hanteras. Detta är allvarligt”, skriver Ulla Andrén.

Hon pekar också på att det är ett delmål i Agenda 2030 att väsentligt minska alla former av korruption och mutor. För att åstadkomma det föreslår Transparency International Sverige tre övergripande åtgärder för att stävja den korruption som förekommer:

  • Regeringen bör ta initiativ till en nationell antikorruptionsplan som analyserar riskerna för korruption och dess konsekvenser i olika samhällssektorer och föreslår åtgärder och mekanismer för uppföljning.
  • Reglerna för hur myndigheter ska hantera antikorruptionsarbetet måste göras så enkla och tydliga som möjligt. Det är rimligt att alla myndigheter identifierar sina specifika risker för korruption och hanterar dessa i sina verksamhetsprocesser och inom ­organisationen.
  • Den nationella anti­korruptionsplanen måste kontinuerligt följas upp och hållas uppdaterad.
Bli den första att tycka till!