Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Webbportal om den svenska modellen

Regeringen har gett Svenska Institutet i uppdrag att i samarbete med berörda myndigheter ta fram en webbportal med information om reglerna på svensk arbetsmarknad för utländska aktörer.

Den som kommer till Sverige för att arbeta eller bedriva verksamhet ska veta vad som gäller på svensk arbetsmarknad, skriver regeringen i ett pressmeddelande:

”Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Det behöver bli enklare för utländska aktörer att hitta information om vad som gäller i Sverige. Regeringen har därför gett åtta myndigheter i uppdrag att medverka till att information om den svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format för utländska aktörer.”

Informationen ska rikta sig till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare. Regeringen anslår två miljoner kronor per år under 2018-2020 för uppdraget. Svenska institutet ska leda och samordna uppdraget samt vara huvudansvarig för portalsidan. Övriga myndigheter som utifrån sina respektive uppdrag ska bidra med och kvalitetsgranska information är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Migrationsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Bli den första att tycka till!