Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
Trakasserier
Ditt jobb
AVIngegerd RönnbergTyck till!

Så hanterar du obehagliga försök att påverka beslut

Du ska inte behöva stå ut med att bli pressad och skrämd av någon som vill att du ändrar ditt beslut. Trakasserier får inte sopas under mattan. Anmäl incidenten till chefen, diskutera upplevelsen med kolleger och öva på svåra situationer.

– Trakasserier är den vanligaste formen av påverkansförsök som anställda på myndigheter drabbas av, säger Anna Jonsson, utredare på Brotts­förebyggande rådet, Brå, och medförfattare till handboken Att förebygga och hantera påverkansförsök.

I boken delas trakasserier upp i två huvudgrupper, tydliga och diffusa. Exempel på tydliga trakasserier är okvädningsord, olovlig fotografering och inspelning under möten. Diffusa trakasserier innefattar bland annat självmordshot, obehag­liga telefon­samtal, skuldbeläggning och obehagliga anspelningar.

– Det är förståeligt att männi­skor kan hamna i affekt när de får ett oöns­kat besked. Men att trakassera dig som tjänsteman för att du gör ditt jobb och följer lagar och regler är inte acceptabelt, säger Anna Jonsson.

Trakasserier är inte bara ett problem för den enskilde tjänstemannen. Att någon försöker påverka myndighets­utövningen är också problematiskt ur demokratisk synpunkt, konstaterar hon.

Alla de händelser som kan kallas trakasserier är dock inte förbjudna och straffbara. Det kan också vara svårt att sätta ord på vad som skett.

– Därför tycker tjänstemän kanske inte att det är någon mening att föra dem vidare, säger Anna Jonsson.

Hon anser att det ändå är viktigt att anmäla trakasserier till arbets­givaren för att få ett grepp om hur stort problemet är på arbetsplatsen. Det är också viktigt att det finns interna riktlinjer och rutiner, så att alla vet vad som gäller.

Arbetsplatsträffar är ett bra forum för att ta upp och regelbundet diskutera hur trakasserier ska hanteras. Förhoppningsvis leder kontinuiteten till att alla medarbetare känner sig tryggare med att berätta och på köpet blir mer för­beredda inför olika sorters trakasserier, säger Anna Jonsson.

Hur man reagerar på trakasserier är dock individuellt. Vissa tänker på dem som något som ingår i jobbet. Andra anklagar sig själva och blir stressade för att de tycker att de inte lyckas hantera samtalen på ett bra sätt. En del kan ta väldigt illa vid sig och må dåligt lång tid efteråt.

Den som drabbats av trakasserier bör i första hand få stöd av kolleger och sin närmaste chef, anser Anna Jonsson. Men i vissa fall behövs även professio­nella insatser, exempelvis från företags­hälsovården.

I Brås handbok finns flera tips om hur organisationer, arbetsgrupper och enskilda medarbetare kan hantera både tydliga och diffusa trakasserier.

Vid obehagliga anspelningar och skuldbeläggande kan exempelvis ett sätt vara att fråga vad personen menar med sitt uttalande. Om personen får förklara sig minskar utrymmet för att du faktiskt feltolkat det som han eller hon har sagt, säger Anna Jonsson.

Tydliga trakasserier, som okvädningsord, kan i stället bemötas genom att använda ett avväpnande språk eller en avledningsmanöver.

För att känna sig trygg i att man kan hantera trakasserier, eller för att förebygga sådana situationer, är det viktigt att man får utbildning och övar. Anna Jonsson ser gärna att utbildning om trakasserier ingår redan vid introduktionen på en arbetsplats.

– Är du nyanställd på en myndighet och inte fått den kunskapen kan det annars bli en chock och få dig att fundera på att lämna jobbet.

Det går också att vidta åtgärder för att förebygga trakasserier.

– Några exempel är medlyssning vid samtal, att tjänstemän inte är ensamma vid möten och att flera personer skriver under ett beslut, säger Anna Jonsson.

Flera statliga myndigheter har bidragit med sina erfarenheter i arbetet med Brås handbok. Kronofogden är en av dem.

– Det är främst de tjänstemän som delger och verkställer beslut som drabbas av trakasserier. Men även med­arbetarna i kundservice kan bli utsatta, säger Cristian Svensson, säkerhets­rådgivare på Kronofogden.

Enligt honom förekommer hela skalan av påverkansförsök – från dem som försöker vara övertrevliga för att få tjänstemän att fatta andra beslut, till dem som vädjar eller framför förtäckta hot.

– Absolut vanligast är självmordshot. Många som står inför en konkurs eller utmätning tar till det som ett sista halmstrå för att försöka upphäva beslutet, säger han.

I Brås handbok återges Försäkringskassans interna riktlinjer för hur anställda ska bemöta självmordshot. Det handlar exempelvis om att ta sig tid att lyssna, anteckna namn och adress och hänvisa till vården. I akuta situationer är det viktigt att kalla på polis, men samtidigt behålla kontakten med den som hotar.

Det är inte är ett brott att hota att ta sitt liv, men att säga att hotet beror på ett beslut som du som myndighetstjänsteman tar kan vara trakasserier. Avgörande är hur den enskilde tjänste­mannen uppfattar samtalet, förklarar Cristian Svensson och berättar att Kronofogden erbjuder avlastningssamtal för medarbetare som hamnar i sådana situationer.

Information om hur man ska hantera påverkansförsök är en viktig del av Kronofogdens interna utbildning, säger Cristian Svensson. Myndigheten har också infört rutiner för att förebygga trakasserier.

– Ibland skiftar man handläggare när en medborgare försökt påverka ett beslut, och ingen handläggare har längre »egna« fall, säger Cristian Svensson.

Sju råd till dig som riskerar att utsättas för trakasserier och påverkansförsök
  • Var tydlig och rak i din kommunikation. Lova ingenting som kan komma att ändras.
  • Förklara vilka alternativ som finns, utgå från regelverket men visa förståelse.
  • Om du utsätts för något som du uppfattar som trakasserier och påverkansförsök, doku­mentera det i detalj. Fråga vad personen menar och notera det. Beskriv när, var och hur det gick till, och vad det var som gjorde händelsen obehaglig.
  • Diffusa trakasserier kan vara svåra att bedöma och förhålla sig till. Ta stöd av kolleger och chef.
  • Var flera personer som hanterar svåra ärenden.
  • Öva på att bemöta olika typer av trakasserier.
  • Diskutera trakasserier på arbetsplatsträffar.
Bli den första att tycka till!
EkobrottsmyndighetenNyhetEfter ett larm om mycket dålig arbetsmiljö för den administrativa personalen på Ekobrottsmyndigheten ska nu kraftfulla åtgärder sättas in. ”Det ser jättefint ut på papper. Nu återstår själva verkstaden”, säger Ylva Nilsson, vice huvudskyddsombud.
LönerNyhetDe låga lönerna för akademiker i välfärden beror på ett snävt skatteutrymme och en sammanpressad lönestruktur, anser Saco. Organisationen kräver en statlig utredning om vad välfärden ska omfatta och hur den ska bekostas.
HögskolanNyhetAntalet sökande till landets lärarutbildningar minskar kraftigt. Men också det totala antalet sökande till universitet och högskolor minskar, uppger Universitets- och högskolerådet, UHR.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
polisenNyhetArbetsdomstolen kan inte tvinga Polisen att anställa en person som fått rätt till en tjänst efter att ha överklagat till Statens överklagandenämnd. Det slår en ny dom fast. ”Systemet behöver ses över. Det är högst otillfredsställande hur det fungerar i dag”, säger STs jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetRegeringen förlänger myndigheternas uppdrag att ta emot nyanlända och personer med funktionsnedsättning för praktik under åren 2019 och 2020.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetDe som får avslag på ansökan om sjukersättning drabbas hårt av sämre ekonomi och hälsa. Reglerna bör bli mindre strama, anser Riksrevisionen efter att ha granskat hur personer reagerat efter att inte ha fått sina ansökningar om sjukersättning eller aktivitetsersättning beviljade.
ARBETSMILJÖNyhetEuropeiska forskare har gått samman för att sätta gränsvärden för stillasittande arbete. En liten apparat, lutningsmätare, används för att kunna göra objektiva mätningar.
EUNyhetEU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet i ett pressmeddelande.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Under förra året rapporterades 281 incidenter.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsförmedlingenNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.