Testa din Publiktkunskap

Svaren på frågorna hittar du i de nyheter som publicerats på www.publikt.se sedan förra numret av Publikt kom ut. Skriv in dina svar, ditt namn och din adress senast 19 augusti, så kan du vinna blomstercheckar.

Hur har andelen medlemmar som svarar att de är nöjda med ST utvecklats från 2022 till 2024?
Andelen statsanställda som tog ut pension efter 65 års ålder har ökat. Hur hög var den under 2023?
En statlig utredning föreslog i maj att en ny statlig myndighet ska inrättas. Vad ska den göra?
Adress