Testa din Publiktkunskap

Svaren på frågorna hittar du här på publikt.se. Skicka in din tipsrad senast 27 oktober så kan du vinna blomstercheckar! Rätta svaren och vinnare presenteras i Publikt nr 7-2020 som utkommer vecka 46.

Vilket lärosäte får flest nya utbildningsplatser 2021 om riksdagen röstar ja till budgetpropositionen?
Vid vilken myndighet ska ett nytt kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa inrättas?
Vad har Matilda Ernkrans ­nyligen ­diskuterat på ett möte med flera högskolerektorer?
Adress