Om Publikt

Publikt är en nyhetstidning med fokus på statligt ägda och statligt finansierade verksamheter.

Publikt ges ut av Fackförbundet ST. Tidningen vänder sig till förbundets medlemmar och andra intresserade.

Publikt skriver främst om arbetsmarknad, arbetsliv och frågor som berör de myndigheter, stiftelser och bolag där Fackförbundet ST finns representerat. Tidningen bevakar även andra viktiga samhällsfrågor. Publikt är också ett debattforum.

Ansvarig utgivare för Publikt är chefredaktören. Tidningen har en fri och självständig ställning inom förbundet, vilket fastslås i det redaktionella program som förbundets styrelse antagit.

På redaktionen i Stockholm arbetar sju personer. (Kontaktuppgifter)

På webben publicerar Publikt dagliga nyheter samt artiklar från papperstidningen.

Papperstidningen utkommer 7 gånger per år och distribueras till förbundets medlemmar samt beslutsfattare och opinionsbildare. (Information om Publikts distribution.) Publikt har en upplaga på 96 000 exemplar (TS 2020-2021).

Publikts äldsta föregångare, tidningen Från svenska statsförvaltningen, kom ut med sitt första nummer 1907. 1945 fick tidningen namnet Statstjänstemannen. När ST 2004 bytte namn från Statstjänstemannaförbundet till Fackförbundet ST bytte också tidningen namn igen, och blev ST Press. I januari 2012 fick tidningen namnet Publikt.

Kort om Fackförbundet ST

Fackförbundet ST är ett partipolitiskt obundet fackförbund för dem som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. STs omkring 90 000 medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter - på myndigheter och affärsverk, på högskolor och universitet, i vissa statligt ägda bolag såsom Postnord, SJ och Swedavia, samt i statligt finansierade stiftelser. Förbundet har också medlemmar som arbetar i privata företag, bland annat inom spårtrafikbranschen. Fackförbundet ST tillhör TCO.

ST är inte en förkortning. Fackförbundet ST är förbundets officiella och fullständiga namn.