Bild: Getty Images

Viktigt att ha koll på tjänstepensionen

KORT OM: TJÄNSTEPENSION2024-06-27

Tjänstepensionen utgör en allt större och viktigare del av svenskarnas pension. Därför är det viktigt att hålla koll på den.

 1. Arbetsgivaren betalar in premier
  Din pension består av tre olika delar: den allmänna pensionen, eventuellt eget privat sparande som du själv styr över – och tjänstepensionen. När du arbetar tjänar du in tjänstepension genom att arbetsgivaren betalar in premier.

 2. Olika branscher har olika avtal
  Tjänstepensionen är oftast resultatet av ett kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. Eftersom det finns olika pensionsavtal skiljer sig villkoren åt beroende på om du är statsanställd eller arbetar på ett bolag. De olika pensionsavtalen administreras av olika aktörer. Statens tjänstepensionsverk, SPV, hanterar statsanställdas tjänstepension. Bolagsanställda tjänstemäns pension, ITP, administreras av Collectum.

 3. Består av fast och valbar del
  Tjänstepensionen består av en fast och en valbar del. För statligt anställda förvaltas den fasta delen av Kåpan Tjänstepension. Den valbara delen, 2,5 procent av lönen, kan den anställde själv placera på olika sätt och hos olika försäkringsgivare. Personer födda före 1988 som omfattas av det statliga pensionsavtalet PA 16 och tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp per år – cirka 47 600 kronor i månaden 2024 – har även rätt till förmånsbestämd pension, vars storlek bland annat bestäms av anställningstiden i staten och av slutlönen. De som är födda före 1973 har en viss förmånsbestämd pension även på lön under den nivån.

 4. Skydd kan ge efterlevande pengar
  Både statsanställda och privatanställda tjänstemän kan välja att lägga till ett så kallat återbetalningsskydd till sin tjänstepension. Har man återbetalningsskydd betalas pensionspengar ut till familjemedlemmar om man dör. Väljer man återbetalningsskydd blir pensionen lite lägre, eftersom man då inte får vara med och dela på så kallade arvsvinster från andra personer som avlider. För statsanställda ingår en efterlevandepension i PA 16, utöver det skydd man själv kan lägga till.

 5. Många faktorer avgör pensionen
  Hur stor tjänstepension du får ut avgörs av många olika faktorer. Exempelvis hur hög lön du har haft, hur länge du jobbat och om du haft perioder av sjukskrivning, föräldraledighet eller deltidsarbete. Även finansiella faktorer spelar in, som värdeförändringar på de fonder din tjänstepension är placerad i.

 6. Avtalet styr när pensionen kan tas ut
  Generellt tjänar statsanställda in till den valbara delen av tjänstepensionen fram till 69 års ålder, och bolagsanställda till 65 eller 66 år beroende på avtal. Den tidigaste möjliga åldern för pensionsuttag varierar också mellan avtalen. Bolagsanställda kan börja ta ut tjänstepension redan vid 55, statsanställda födda före 1966 vid 61. För statsanställda födda 1966 eller senare gäller 63 års ålder. Det går även att välja mellan att ta ut pensionen livet ut eller under kortare tid.

Viktigt att tänka över utbetalningstiden

För den som kan välja mellan att ta ut sin tjänstepension livsvarigt eller under en begränsad tid finns flera aspekter att beakta. Den som tar ut tjänstepensionen vid 65 år och under fem års tid kan få en kännbar minskning av den disponibla inkomsten vid 70 års ålder, varnar pensionärsföreningen SPF Seniorerna. Pensionsmyndigheten är inne på samma spår och uppmanar blivande pensionärer att inte underskatta sin livslängd och göra ett medvetet val i tid, innan utbetalningarna börjar.

SPV hanterar statliga tjänstepensioner

Anställda på statliga myndigheter gör sina val för tjänstepensionen hos Statens tjänstepensionsverk, SPV. Myndigheten ansvarar för att hantera, beräkna och betala ut deras tjänstepension. SPV hanterar även tjänstepensioner för vissa statliga bolag. Totalt betalade SPV ut 17,7 miljarder kronor i pensioner och andra ersättningar under 2023.

De flesta har inte gjort ett aktivt val

Statsanställda kan välja mellan två olika sparformer för den valbara delen av tjänstepensionen – traditionell försäkring eller fondförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsgivaren hur pengarna placeras, och man har en viss garanterad pension. I en fondförsäkring bestämmer man själv hur pengarna placeras – det innebär en högre risk och en chans till högre avkastning. För de statsanställda som inte gör något val placeras pengarna i Kåpan Tjänstepensions traditionella försäkring.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA