Annons:

Justitieombudsmannen

Ämne:Justitieombudsmannen
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Justitieombudsmannen. Du kan även följa vad Publikt skriver om Justitieombudsmannen genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två olika beslut från Försäkringskassan. Myndigheten får allvarlig kritik för att handlingar kommit på avvägar och kritiseras för att två försäkrade inte fått använda finska i sina kontakter med myndigheten.
JONyhetRiksdagens konstitutionsutskott, KU, föreslår att riksdagen utser Thomas Norling till ny justitieombudsman, JO, från 1 april nästa år.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att en 15-åring suttit isolerad i häktet i Malmö utan att personalen gjort tillräckligt för att ge den unge intagne tillräcklig mänsklig kontakt.
KronofogdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för att myndigheten misskött hanteringen av in- och utbetalningar.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att det förekommer att personal tittar i intagnas munhålor för att se om de svalt utdelad medicin. Det är inte tillåtet enligt fängelselagen, påpekar JO.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, har på eget initiativ genomfört en ny granskning av situationen vid Statens Institutionsstyrelses ungdomshem. Enligt JO är situationen mycket oroväckande.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot tre olika lantmätare för att de brutit mot regeringsformen. JO riktar in sig på att de tre brustit i saklighet och opartiskhet.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten misskött sin kommunikations- och underrättelseskyldighet när det gäller personer med skyddad identitet.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan får allvarlig kritik från Justitieombudsmannen, JO, för långa handläggningstider. JOs utredning visar att det kan ta upp till 25 veckor att handlägga ett ärende om omprövning.
PolisenNyhetArresten i Malmö saknar de rutiner som en majoritet av landets andra polisarrester har. Bland annat sker ingen regelbunden tillsyn av de intagna. Det konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en inspektion.
KronofogdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kronofogdemyndigheten för att myndigheten blandat ihop vem som var fordringsägare och vem som var skyldig pengar.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, har beslutat att inleda en utredning av utrikesdepartementets handläggning av utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Utredningen föranleds av en anmälan från Dagens Nyheter.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, har efter flera anmälningar inlett en utredning kring de långa handläggningstiderna hos Försäkringskassan. Väntetiden närmar sig ett halvår i vissa fall, skriver Dagens Nyheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, är mycket kritisk till Migrationsverkets hantering i ett ärende där en man som skulle avvisas togs i förvar innan tidsfristen för honom att frivilligt lämna landet hade gått ut.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården sedan en person hållits i häkte i nästan två månader utan häktningsförhandling. Mannen fick inte heller kontakt med sin advokat under tiden i häktet.
Prenumerera på