Annons:

Digitalisering

Ämne:Digitalisering
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Digitalisering. Du kan även följa vad Publikt skriver om Digitalisering genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
TillgänglighetNyhetRegeringen föreslår en ny lag för att genomföra EUs webbtillgänglighetsdirektiv. Den nya lagen innebär bland annat att webbplatser och digitala tjänster från offentliga aktörer ska bli mer tillgängliga.
TrafikverketNyhetTrafikverket har fått regeringens uppdrag att ta fram ett system för effektivare samordning av godstransporter. Myndigheten ska utnyttja öppna data och digitalisering för att öka transporteffektiviteten.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill gå längre med standardisering av data för att underlätta informationsutbyte i offentlig sektor. Tre myndigheter får i uppdrag att hitta metoder att göra tillgången till grunddata mer effektiv.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
E-förvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, utnämner fyra myndigheter till raketer när det gäller utvecklingen av e-handel. Fortifikationsverket är bäst i klassen, sedan myndigheten gjort den största ökningen av e-beställningar under fjolåret.
DigitaliseringNyhetDet behövs långsiktig finansiering av digitaliseringen av den offentliga sektorn, antingen i form av avgifter eller genom anslag. Det konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen.
LedareDåliga it-system har ett högt pris. De leder till ineffektivitet, stress och frustration. Arbetsgivarna måste säkerställa att alla medarbetare har arbetsredskap som underlättar jobbet.
debattDebattPrincipen om öppenhet hotas när Sverige anpassar sig till EUs nya dataskyddsförordning, skriver Journalistförbundets Jonas Nordling och Stephen Lindholm.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen inom den offentliga sektorn behöver stöd från ny lagstiftning, konstaterar en statlig utredning. Det handlar både om att ta bort lagar som är ett hinder och att skapa nya möjligheter.
E-förvaltningNyhetFrån 1 april 2019 måste leverantörer till staten skicka sina fakturor digitalt. Det föreslår regeringen i en proposition om elektroniska fakturor.
DigitaliseringNyhetDe statliga myndigheterna tar inte vara på de möjligheter till digitalisering som finns, enligt Ekonomistyrningsverket, ESV. Det behövs en tydligare styrning, anser myndigheten.
DigitaliseringNyhetDet finns flera återkommande hinder för utomstående att i praktiken utnyttja de öppna data som statliga myndigheter publicerar. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en analys.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården satsar på en app för mobiltelefoner inom frivården. Appen ska hjälpa till att minska antalet uteblivna besök och ge klienterna fler verktyg för behandling. Förhoppningen är att den även ska ge fördelar för personalen.
E-förvaltningNyhetFrån 1 april nästa år ska det bli elektroniska fakturor som gäller för den som gör affärer med staten, föreslår regeringen. Enligt regeringen kommer övergången till e-fakturor att spara samhället miljardbelopp.
FörintelsenKulturDen 27 januari högtidlighålls För­intelsens minnesdag. På universitetsbiblioteket i Lund finns 514 intervjuer som gjordes med överlevande strax efter krigsslutet nu tillgängliga i ett digitalt arkiv. Initiativtagare till Ravensbrückarkivet var en insiktsfull statsanställd – Zygmunt Łakociński, lektor i polska.
Prenumerera på