Annons:

Regering/riksdag

Ämne:Regering/riksdag
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Regering/riksdag. Du kan även följa vad Publikt skriver om Regering/riksdag genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
InnovationNyhetDet finns ett antal brister i två stora statliga satsningar på innovationsförmåga och konkurrenskraft, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det gäller de strategiska innovationsprogrammen SIP och SVP.
JämställdhetNyhetJämställdhetsmyndigheten ska öka trycket på de statliga myndigheterna att arbeta med jämställdhet i sin verksamhet. Regeringen satsar 2,5 miljoner kronor extra i år till myndigheten för uppdraget.
RättsväsendetNyhetDen pågående försöksverksamheten med snabbare lagföring av brott ska byggas ut över hela landet, enligt ett beslut från regeringen. Från januari 2021 ska den finnas i alla polisregioner.
IntegritetNyhetRegeringen vill kriminalisera spridning av bilder från rättegångar. I en proposition till riksdagen föreslås en skärpt lagstiftning i syfte att öka tryggheten hos målsägande och vittnen.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården får i uppdrag att genomföra fördjupade demokratiinsatser bland intagna. Många av dem saknar enligt regeringen grundläggande kunskaper om det demokratiska systemet.
JämställdhetNyhetRegeringen tillsätter en ny kommission för jämställda livsinkomster. Kommissionens uppdrag blir att föreslå reformer för att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige.
KriminalvårdenNyhetI en departementspromemoria föreslår regeringen att Kriminalvården ska få ökade möjligheter att besluta om regler för villkorligt frigivna. Myndigheten ska bland annat få rätt att fatta beslut om elektronisk fotboja.
DigitaliseringNyhetSverige är bra på digitalisering, men hör inte till de bästa i klassen, enligt en granskning från Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Inom vissa områden ligger Sverige efter jämförbara länder.
HögskolanNyhetDe holdingbolag som ägs av universitet och högskolor drivs inte tillräckligt affärsmässigt och effektivt, skriver Riksrevisionen i en rapport. Det beror delvis på brister i regeringens styrning, enligt Riksrevisionen.
Statliga bolagNyhetRegeringen skärper kraven på att statens bolag ska anlita företag med schysta villkor. De bolag som har statligt ägande ska enligt ett pressmeddelande säkerställa ordning och reda i leverantörsledet.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
Prenumerera på