Annons:
Debatt: Digitalisering
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Myndigheter måste modernisera it-systemen

Myndigheternas föråldrade it-system innebär en förfärlig arbetsmiljö för de anställda. De begränsar också möjligheten att utveckla nya tjänster, vilket riskerar att undergräva den offentliga sektorns trovärdighet och relevans. En modernisering kommer att kräva att särskilda resurser avsätts för detta, skriver docent Johan Magnusson, som forskar om styrning av offentlig sektors digitalisering.

Statens it-system behöver moderniseras. Forskningen har i flera studier påvisat konsekvenserna av ett föråldrat digitalt arv inom offentlig sektor. De sträcker sig från irritation och försämrad prestation för medarbetare som tvingas klättra in i en digital tidskapsel när de kommer till jobbet, till kraftigt reducerad förmåga att leva upp till medborgarnas krav på digitalt välstånd.

De flesta av oss känner igen oss i den första av dessa konsekvenser – att möta system som knappast är gjorda för användning. Men som forskningen ser det är det den andra konsekvensen som är mest betydande. Särskilt för Sveriges förmåga att leva upp till regeringens högt ställda mål att bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens fördelar.

I forskningskonsortiet Digital Förvaltnings årliga mätning av digital mognad, www.digitalforvaltning.se, baserad på en modell utvecklad på uppdrag av Regeringskansliet, finns tydligt stöd för att det digitala arvet brister. Än mer häpnadsväckande är analysen av aktuella initiativ, där vi ser att en överväldigande majoritet inte är inriktade på att göra upp med detta begränsande digitala arv.

För det är just det begränsande i arvet som skrämmer. Att offentlig sektor med existerande infrastruktur inte kommer att kunna möta ständigt tilltagande krav på hastighet i utveckling. När våra medborgare skriker efter nya digitala tjänster, klarar vi inte av att möta detta behov. Jag, som är helt inbäddad i digitala tjänster från en uppsjö olika leverantörer, kan inte förstå varför det ska vara så svårt att få mina behov tillgodosedda av myndigheter, regioner och kommuner. Varför håller de inte samma kvalitet som andra tjänsteleverantörer? Över tid hotar effekten att bli ett stadigt urholkande av den offentliga sektorns trovärdighet och relevans.

Att det går så sakta att möta nya krav beror på det digitala arvet. Om nya tjänster inte kan byggas på existerande infrastruktur utan enorm handpåläggning, kommer vi inte att kunna agera snabbt. Likaså kommer all handpåläggning som krävs för den nya tjänsten att leda till framtida förvaltningskostnader utöver det vanliga, och till syvende och sist till risker i form av bland annat rättsosäkerhet. Vi kan agera relativt snabbt, men inte utan att dra på oss enorma kostnader och ökad risk.

Positivt är dock att vi nu är medvetna om bristerna, och i ökande omfattning även om att det krävs handling. I skrivande stund håller Riksrevisionen på att sammanställa sin revision av just det digitala arvet inom en samling myndigheter, och min förhoppning är att detta kommer att få effekt på policy. För det kommer inte att räcka för regeringen att säga att detta ska hanteras inom verksamheternas nuvarande medelsramar – det krävs betydande resurser vid sidan av dessa.

Det krävs ett uppdrag till myndigheter, regioner och kommuner om vi skall klara av detta. Om vi misslyckas, kommer vi att riskera att se en urholkning av offentlig sektors relevans, tilltagande driftkostnader och en fortsatt förfärlig arbetsmiljö i form av bristfälliga system.

 

Johan Magnusson

Johan Magnusson är docent verksam vid Institutionen för tillämpad it på Göteborgs universitet och vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI). Han är avdelningschef för Informatik, och medföreståndare för SCDI. Hans forskning rör digital mognad och styrning av offentlig sektors digitalisering.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.