Annons:
Debatt: Digitalisering
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Myndigheter måste modernisera it-systemen

Myndigheternas föråldrade it-system innebär en förfärlig arbetsmiljö för de anställda. De begränsar också möjligheten att utveckla nya tjänster, vilket riskerar att undergräva den offentliga sektorns trovärdighet och relevans. En modernisering kommer att kräva att särskilda resurser avsätts för detta, skriver docent Johan Magnusson, som forskar om styrning av offentlig sektors digitalisering.

Statens it-system behöver moderniseras. Forskningen har i flera studier påvisat konsekvenserna av ett föråldrat digitalt arv inom offentlig sektor. De sträcker sig från irritation och försämrad prestation för medarbetare som tvingas klättra in i en digital tidskapsel när de kommer till jobbet, till kraftigt reducerad förmåga att leva upp till medborgarnas krav på digitalt välstånd.

De flesta av oss känner igen oss i den första av dessa konsekvenser – att möta system som knappast är gjorda för användning. Men som forskningen ser det är det den andra konsekvensen som är mest betydande. Särskilt för Sveriges förmåga att leva upp till regeringens högt ställda mål att bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens fördelar.

I forskningskonsortiet Digital Förvaltnings årliga mätning av digital mognad, www.digitalforvaltning.se, baserad på en modell utvecklad på uppdrag av Regeringskansliet, finns tydligt stöd för att det digitala arvet brister. Än mer häpnadsväckande är analysen av aktuella initiativ, där vi ser att en överväldigande majoritet inte är inriktade på att göra upp med detta begränsande digitala arv.

För det är just det begränsande i arvet som skrämmer. Att offentlig sektor med existerande infrastruktur inte kommer att kunna möta ständigt tilltagande krav på hastighet i utveckling. När våra medborgare skriker efter nya digitala tjänster, klarar vi inte av att möta detta behov. Jag, som är helt inbäddad i digitala tjänster från en uppsjö olika leverantörer, kan inte förstå varför det ska vara så svårt att få mina behov tillgodosedda av myndigheter, regioner och kommuner. Varför håller de inte samma kvalitet som andra tjänsteleverantörer? Över tid hotar effekten att bli ett stadigt urholkande av den offentliga sektorns trovärdighet och relevans.

Att det går så sakta att möta nya krav beror på det digitala arvet. Om nya tjänster inte kan byggas på existerande infrastruktur utan enorm handpåläggning, kommer vi inte att kunna agera snabbt. Likaså kommer all handpåläggning som krävs för den nya tjänsten att leda till framtida förvaltningskostnader utöver det vanliga, och till syvende och sist till risker i form av bland annat rättsosäkerhet. Vi kan agera relativt snabbt, men inte utan att dra på oss enorma kostnader och ökad risk.

Positivt är dock att vi nu är medvetna om bristerna, och i ökande omfattning även om att det krävs handling. I skrivande stund håller Riksrevisionen på att sammanställa sin revision av just det digitala arvet inom en samling myndigheter, och min förhoppning är att detta kommer att få effekt på policy. För det kommer inte att räcka för regeringen att säga att detta ska hanteras inom verksamheternas nuvarande medelsramar – det krävs betydande resurser vid sidan av dessa.

Det krävs ett uppdrag till myndigheter, regioner och kommuner om vi skall klara av detta. Om vi misslyckas, kommer vi att riskera att se en urholkning av offentlig sektors relevans, tilltagande driftkostnader och en fortsatt förfärlig arbetsmiljö i form av bristfälliga system.

 

Johan Magnusson

Johan Magnusson är docent verksam vid Institutionen för tillämpad it på Göteborgs universitet och vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI). Han är avdelningschef för Informatik, och medföreståndare för SCDI. Hans forskning rör digital mognad och styrning av offentlig sektors digitalisering.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
MutorNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.