Flera myndigheter uppger att de har svårt att upprätthålla en önskvärd informationssäkerhet på grund av föråldrade it-system, enligt Riksrevisionens rapport.
Bild: Mostphotos
Flera myndigheter uppger att de har svårt att upprätthålla en önskvärd informationssäkerhet på grund av föråldrade it-system, enligt Riksrevisionens rapport.

Gamla it-system skapar problem

STATSFÖRVALTNING2019-10-16

Många myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.

Att myndighetspersonalen får tampas med gamla it-system leder till flera problem. Enligt Riksrevisionen pågår det inte heller något tillräckligt effektivt arbete för att åtgärda problemen, enligt Riksrevisionens granskningsrapport.

”Vår övergripande slutsats är att ett flertal myndigheter inte har gjort tillräckligt för att hantera problem kopplade till föråldrade it-system”, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Ett problem är att informationssäkerheten blir sämre. Mer än var tionde myndighet uppger för Riksrevisionen att de har svårt att upprätthålla en önskvärd informationssäkerhet i de flesta eller alla system som är bärande för verksamheten.

Riksdagen har fastställt målet att Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Men nästan varannan myndighet uppger att digitaliseringsarbetet försvåras avsevärt av problem i it-systemen.

”Föråldrade system gör det ofta svårt, eller till och med omöjligt, att utveckla nya tjänster eller förändra myndighetens verksamhetsprocesser. Därmed bromsas även myndighetens verksamhetsutveckling”, konstaterar projektledaren Marcus Pettersson i pressmeddelandet.

Riksrevisionen föreslår att regeringen startar en utvärdering av myndigheternas it-system, med målet att stödet till myndigheterna ska öka.

Enligt rapporten är det nämligen också dåligt ställt med departementens kunskap kring vad problem med gamla it-system leder till i förlängningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA