Bild: Getty Images

Här är reglerna som styr föräldrapenningen

KORT OM: FÖRÄLDRAPENNING2022-06-20

Den svenska föräldrapenningen är i en internationell jämförelse både generös och flexibel. Statligt anställda får dessutom ett ekonomiskt tillägg genom sitt kollektivavtal.

 1. Först anmäla – sedan ansöka
  För att kunna ansöka om föräldrapenning behöver man först anmäla till Försäkringskassan att man kommer att vara ledig, senast samma dag som man vill ha ersättning för. Därefter behöver man ansöka om föräldrapenning inom 90 dagar efter den första dagen man vill ha ersättning för.
   
 2. Ger ledigt i mer än ett år
  Politiska reformer har förlängt tiden med föräldrapenning i flera omgångar. De som i dag blir föräldrar till ett barn kan ta ut 390 dagar, omkring 13 månader, med föräldrapenning på sjukpenningnivå. Till detta kommer 90 dagar med en ersättning på 180 kronor per dag. De 120 första dagarna som föräldraledig är semesterlönegrundande. Större delen av dagarna måste användas innan barnet fyller 4 år, men 96 dagar kan sparas tills barnet fyller 12 eller går ut femte klass.
   
 3. Ersättningen har ett tak
  Föräldrapenningen för dagarna på sjukpenningnivå baseras på förälderns sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Ersättningen motsvarar cirka 80 procent av tidigare inkomst, upp till ett tak som under 2022 ligger på 1 027 kronor per dag.
   
 4. Kollektivavtal ger tillägg
  Många anställda får ett tillägg till föräldrapenningen från sin arbetsgivare genom sitt kollektivavtal. Anställda på statliga myndigheter får exempelvis en sammanlagd ersättning på 90 procent av inkomsten, även för inkomster över föräldraförsäkringens takbelopp, i upp till 360 dagar.
   
 5. Tre månader är reserverade
  90 dagar av föräldrapenningen på sjukpenningnivå är reserverade för vardera föräldern. Resten av dagarna är också fördelade mellan föräldrarna, men kan föras över dem emellan. Båda föräldrarna kan vara lediga med föräldrapenning samtidigt i 30 dagar, så kallade dubbeldagar.
   
 6. Det finns ett skydd för nivån
  För den som är helt eller delvis föräldraledig förändras inte den sjukpenninggrundande inkomsten under barnets första levnadsår, men därefter krävs att man tar ut minst fem föräldrapenningdagar i veckan för att behålla samma nivå. Även om den sjukpenninggrundande inkomsten ändras, exempelvis på grund av deltidsarbete, är föräldrapenningen skyddad tills barnet fyllt två år.

De regler som redovisas här gäller barn födda 2016 eller senare med två förvärvsarbetande vårdnadshavare. För arbetslösa och studerande, för ensamstående föräldrar och vid flerbarnsfödslar är regelverket delvis annorlunda. Andra regler gäller också för barn födda före 2016.

Kvinnor tar ut fler föräldradagar

Föräldraförsäkringens föregångare hette moderskapsförsäkring. Den ersattes 1974 av en försäkring som båda föräldrarna kunde ta del av, som då omfattade 180 dagar. 1995 infördes den första ”pappamånaden” och numera är 90 dagar vikta för vardera föräldern. I dag tar männen ut ungefär 30 procent av de betalda dagarna, men i stor utsträckning på deltid, sommartid och utspritt över flera år. Under barnets två första år tar svenska mammor ut 80 procent av den betalda och obetalda föräldraledigheten.

 
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA