Myndigheter sågar Arkivutredningen

STATSFÖRVALTNING2020-06-26
Arkivutredningen vänder sig inte till den moderna svenska statsförvaltningen. Det anser Domstolsverket i sitt remissvar. Flera andra stora myndigheter är också kritiska. Försäkringskassan vill att utredningen ska göra ett omtag.

I december förra året presenterades Arkivutredningen ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”. I regeringens direktiv från 2017 står att utredningen ska göra en bred översyn av hela arkivområdet med det övergripande syftet att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar nu och i framtiden.

Nu har remissvaren inkommit och kritiken från myndighetshåll är svidande. Flera myndigheter anser att utredningen missar det övergripande syftet genom att inte tillräckligt belysa hur en säker arkivering av myndigheters digitala information ska komma till stånd.

Domstolsverket skriver i sitt remissvar att ”utredningen inte vänder sig till den moderna svenska statsförvaltningen”. Myndigheten menar att en brist i utredningen är att tyngdpunkten ligger på arkivförvaltning av handlingar i pappersformat och digitalisering av analoga handlingar. ”Domstolsverket saknar resonemang och åtgärder riktade till den digitalisering som sker i myndigheters verksamhet och möjlighet till ett långsiktigt bevarande av digital information.”

Statskontoret är inne på samma linje i sitt remissvar och menar att utredningen fokuserar för lite på den digitala informationen som skapas idag och som kommer att skapas i framtiden.

Flera myndigheter delar uppfattning om att vissa förslag som ges av utredningen inte tycks ha utretts ordentligt. Samtidigt lyfter ett flertal myndigheter att utredningen allt för ofta landar i att vidare utredning krävs.

Socialstyrelsen skriver: ”Utredningen verkade ha stor potential till att bidra med att klargöra våra utmaningar. Resultatet är däremot oklart formulerat, mindre detaljfrågor lyfts fram men övergripande frågor förblir obesvarade.”

Försäkringskassan är den myndighet som går hårdast fram i sitt remissvar. De menar att Arkivutredningen missat den mest centrala frågan för de statliga myndigheterna, nämligen hur en säker hantering av myndigheternas digitala verksamhetsinformation ska gå till.

Försäkringskassans verksamhetsspecialist Anna Ruthström skriver i ett mejl till Publikt att ”den snabba tekniska utvecklingen och de stora informationsmängderna kräver att man börjar adressera frågan om hur man skapar förutsättningar för att bevara myndigheternas digitala verksamhetsinformation, det som utgör det framtida kulturarvet.”

På frågan om det är utredarna som misslyckats eller direktiven som var oklara från början, svarar Anna Ruthström:

”Så som direktivet var skrivet öppnade det upp för olika tolkningar. (…) Eventuellt hade en större representation av utredningsdeltagare med dagsaktuell erfarenhet av de utmaningar som myndigheterna möter i den vardagliga verkligheten kunnat balansera upp det hela.”

Försäkringskassan föreslår i sitt remissvar att utredningen ska få ett tilläggsdirektiv och ta ett omtag.

  

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.