Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
JÄMSTÄLLDHET. NyhetSkärpningen av jämställdhetslagen 2001 har gett små effekter på kvinnors löner, skriver Jämo i en kritisk rapport. Sämst på att leva upp till lagen är de privata arbetsgivarna.
tcoNyhetDe som styr placeringarna av våra pensionspengar måste bli aktiva ägare och placera i långsiktigt starka företag, anser professor Christian Berggren.
pensionNyhetFlertalet kvinnor vid försäkringskassorna har rätt att gå i pension från 60 års ålder, männen först vid 65. Könsdiskriminerande, anser Jämo.
Krönika
lundNyhetLunds universitet ska få en ny prorektor. Det finns tre kvinnliga kandidater att välja mellan.
regeringskanslietNyhetEn kartläggning på Regeringskansliet visar att osaklig lönesättning på grund av kön förekommer i flera grupper.
jämställdhetFördjupningMargareta Winberg är besviken över att facken inte gjort mer för att minska löneskillnaderna mellan könen. – Nu har de fått det verktyg de ville ha, nämligen jämställdhetslagen. Men de använder det inte.
amsNyhetHos länsarbetsnämnden i Stockholm ligger ett ärende vars resultat Jämo väntar på med stort intresse.
jämo-fallNyhetEn kvinnlig administratör på högskolan i Gävle har 3 000 kronor lägre månadslön än sin manliga kollega. ST har anmält fallet till Jämo.
NyhetMän är tröga att ta till sig och jobba för jämställdhet. Det framgick av STs temadag Kvinnor och Lön.
ST kongressFördjupning– Vi har försökt ringa in det vi tycker är utmaningen i ST och problematisera frågeställningarna. Vi har inte, som vi brukar göra, skickat ut en massa ”färdiga” policydokument, säger STs ordförande Annette Carnhede.
ST kongressFördjupning”ST-medlemmarnas arbetsplatser ska vara de bästa på arbetsmarknaden”.
jämställdhetNyhet– Visst har Margareta Winberg rätt i sin kritik av facken. Men att vi inte kommit längre beror inte på ovilja, utan på att lönediskrimineringen är så svår att bevisa.
traditionFördjupningStaten ska inte vara ett reservat för infödda svenskar, anser Gunnar Lund. Han vill också ha orädda och självständiga statstjänstemän. Och statsråd som vågar styra myndigheterna.
Prenumerera på