Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
JÄMSTÄLLDHETNyhetVarannan kvinna skulle tacka nej till erbjudande om chefsjobb, enligt en TCO-undersökning. Mindre än en tredjedel av männen skulle avstå från ett chefsjobb.
MEDLEMSUNDERSÖKNING. Löner och miljö viktigastNyhetGodkänt men inte mer. Det är ST-medlemmarnas betyg på förbundet enligt en undersökning gjord av SCB och beställd av ST.
JÄMSTÄLLDHETNyhetJämo har granskat jämställdheten vid 14 högskolor och universitet. Samtliga får underkänt.
JÄMSTÄLLDHETNyhetKvinnorna vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) tjänar totalt sett något mer än männen, i genomsnitt 100,59 procent av männens lön.
POLITIKNyhetGöran Perssons beslut om nya ministrar på UD är positivt, anser Åke Isaksson, ordförande för ST-Regeringskansliet.
JÄMSTÄLLDHET. NyhetSkärpningen av jämställdhetslagen 2001 har gett små effekter på kvinnors löner, skriver Jämo i en kritisk rapport. Sämst på att leva upp till lagen är de privata arbetsgivarna.
tcoNyhetDe som styr placeringarna av våra pensionspengar måste bli aktiva ägare och placera i långsiktigt starka företag, anser professor Christian Berggren.
pensionNyhetFlertalet kvinnor vid försäkringskassorna har rätt att gå i pension från 60 års ålder, männen först vid 65. Könsdiskriminerande, anser Jämo.
Krönika
lundNyhetLunds universitet ska få en ny prorektor. Det finns tre kvinnliga kandidater att välja mellan.
regeringskanslietNyhetEn kartläggning på Regeringskansliet visar att osaklig lönesättning på grund av kön förekommer i flera grupper.
jämställdhetFördjupningMargareta Winberg är besviken över att facken inte gjort mer för att minska löneskillnaderna mellan könen. – Nu har de fått det verktyg de ville ha, nämligen jämställdhetslagen. Men de använder det inte.
amsNyhetHos länsarbetsnämnden i Stockholm ligger ett ärende vars resultat Jämo väntar på med stort intresse.
jämo-fallNyhetEn kvinnlig administratör på högskolan i Gävle har 3 000 kronor lägre månadslön än sin manliga kollega. ST har anmält fallet till Jämo.
NyhetMän är tröga att ta till sig och jobba för jämställdhet. Det framgick av STs temadag Kvinnor och Lön.
Prenumerera på