Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
HögskolanFördjupning– Högskolan måste bättra sig när det gäller chefskap och jämställdhet. Det råder en generell brist på gott ledarskap när det gäller ledning av personal, säger Thomas Östros.
HögskolanFördjupning
HögskolanFördjupning – Vi har drivit vår egen fortbildning. Vi har diskuterat allt ifrån kriterier för lönesättning till vad man ska tänka på när man gör en verksamhetsplan, säger Valdy Lindhe, prefekt vid pedagogiska institutionen.
ARBETSLIVSPRISFördjupningHan såg till att vi fick pappamånaden. För det och för hans arbete med jämställdhet, har han fått STs arbetslivspris. Men att själv ta pappaledigt, det missade Bengt Westerberg.
MÅNGFALDNyhet"En arbetsplats som präglas av mångfald". Så lyder STs fjärde politiska mål för den kommande kongressperioden. Alejandra Pizarro, en av dem som drev frågan, är nöjd.
jämställdhetNyhet Respiten hjälpte föga. Bara tre av de tio statliga myndigheter som fått anstånd för att göra en ordentlig jämställdhetsplan får godkänt av Jämo.
Krönika
JÄMSTÄLLDHETNyhetJämo ska vara med i ett EU-projekt som syftar till att få fler kvinnliga toppchefer i näringslivet och i den offentliga förvaltningen.
JÄMONyhetFinansinspektionen är en av fem myndigheter som får bakläxa av Jämo.
FACKETNyhet Jämställdheten i facket har inte nått löneförhandlingarna. I TCO är 85 procent av chefsförhandlarna män.
JÄMSTÄLLDHETNyhetVarannan kvinna skulle tacka nej till erbjudande om chefsjobb, enligt en TCO-undersökning. Mindre än en tredjedel av männen skulle avstå från ett chefsjobb.
MEDLEMSUNDERSÖKNING. Löner och miljö viktigastNyhetGodkänt men inte mer. Det är ST-medlemmarnas betyg på förbundet enligt en undersökning gjord av SCB och beställd av ST.
JÄMSTÄLLDHETNyhetJämo har granskat jämställdheten vid 14 högskolor och universitet. Samtliga får underkänt.
JÄMSTÄLLDHETNyhetKvinnorna vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) tjänar totalt sett något mer än männen, i genomsnitt 100,59 procent av männens lön.
POLITIKNyhetGöran Perssons beslut om nya ministrar på UD är positivt, anser Åke Isaksson, ordförande för ST-Regeringskansliet.
Prenumerera på