Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
MÅNGFALDFördjupning– Myndigheter är hierarkiska. Därför är det mycket viktigt att cheferna tydligt verkar för likabehandling av infödda och invandrare.
MÅNGFALDFördjupningUtveckling av arbetsplatser till mångkulturella organisationer är en lång process, som börjar med att man inser att man har ett problem. I slutändan vinner alla på förändringen, anser forskaren Gill Widell.
LÖNERNyhetKvinnorna tjänar fortfarande sämre än männen inom staten. I genomsnitt är månadslönerna för kvinnor närmare 4 000 kronor lägre än för män. Störst skillnad är det på domstolarna. Det visar statistik från SCB.
KUNyhetI sin årliga granskning av Regeringskansliet konstaterar KU att det fortfarande finns för få kvinnliga chefer på vissa befattningar.
SCBNyhetVar femte hushåll har svårt att klara sina löpande utgifter. Bland unga mellan 18 och 30 år har en av tre svårt att klara sin ekonomi.
Fördjupning27-åriga Anna Gawrys är samhällsvetare och arbetar på Länsstyrelsen i Skåne med jämställdhets- och integrationsfrågor samt barns rättigheter. Hon har undersökt jämställdheten bland idrottslärare i Skåne och kvinnornas ställning i den privata sektorn i länet – där finns bara två kvinnliga VDar. Just nu planerar hon en konferens om våld mot kvinnor.
FördjupningDet ska bli lättare för invandrare att få jobb i staten. I höst startar en ettårig utbildning på högskolenivå som ska förbereda arbetslösa akademiker, i första hand invandrare, för framtida arbete i statsförvaltningen.
FördjupningMALMÖ. Länsstyrelsen i Skåne ville öka den etniska mångfalden genom att ta in praktikanter som sedan skulle kunna erbjudas arbete. Men det blev färre platser och kortare tid än tänkt och ingen har anställts. Nu försöker man lära av erfarenheterna.
FördjupningSTOCKHOLM – Vi avdramatiserar Främlingen! säger Mohammad Samadi och skrattar, kanske överseende. Han fick jobb på Länsstyrelsen i Stockholms län efter att ha deltagit i ett projekt för ökad etnisk mångfald på myndigheten.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetHur länge till ska Jämo vänta på en förhandlingslösning om övergångreglerna i pensionsavtalet för försäkringskassorna? Och vad händer om man inte blir överens före förstatligandet?
DISKRIMINERINGNyhetEU föreslår att könsdiskriminering ska omfatta varor och tjänster. Det kan medföra könsneutrala försäkringsvillkor om åtta år.
DALARNANyhetAgneta Stark blir ny rektor vid Högskolan Dalarna, enligt styrelsens förslag till regeringen.
Dina rättigheterPå jobbet”Gör det jämt” och ”Den jämställda arbetsplatsen” är två skrifter som med fördel kan användas i det lokala jämställdhetsarbetet. Den som läst dem kan knappast intala sig att inte veta hur man kan gå tillväga. Läs dem, men framförallt: Använd dem!
24 får chansenNyhetUngefär 250 civilanställda inom polisen har nappat på möjligheten att få polisutbildning – 24 får chansen.
LönerNyhetFrågor om lönebildning dominerade den första avtalskonferensen inför 2002. Men mycket återstår att göra innan kartläggningen av lönerna är klar.
Prenumerera på