Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
BESLUTNyhetRiksdagen sade nej till motioner om att intensifiera arbetet för fler kvinnliga chefer i staten och minskade löneskillnader mellan könen. Som orsak angavs att tillräckligt mycket redan är på gång.
NyhetDet främsta hotet mot jämställdheten är inte männen utan de unga kvinnorna. Allt färre av dem vill organisera sig för att driva gemensamma krav.
MÄNNyhetNågot fler pappor tar ut sin föräldraledighet än föregående år. Men de tar i genomsnitt ut färre dagar än tidigare.
NyhetVarför har kvinnor fortfarande lägre löner än män? Och varför är facket viktigt för jämställda löner? Det är ämne för en temadag vid sju universitet anordnad av ST, HTF och SKTF.
KULTUR. Clara Zetkin – pionjär i kvinnokampenKulturClara Zetkin, förgrundsgestalt inom den socialistiska kvinnorörelsen, kämpade för kvinnors rätt att förena yrkes- och familjeliv. Tidigt betonade hon vikten av utbildning och barnuppfostran utanför hemmet.
LedareJämställdheten tycks inte stå speciellt högt i kurs i Sverige.
STNyhetProblemen kring rektorstillsättningen vid konsthögskolan Valand i Göteborg fortsätter.
NyhetKvinnor får mindre internutbildning på jobbet än män. Utbildning ökar inte heller kvinnors inkomster i lika stor utsträckning som mäns.
MÅNGFALDFördjupning– Myndigheter är hierarkiska. Därför är det mycket viktigt att cheferna tydligt verkar för likabehandling av infödda och invandrare.
MÅNGFALDFördjupningUtveckling av arbetsplatser till mångkulturella organisationer är en lång process, som börjar med att man inser att man har ett problem. I slutändan vinner alla på förändringen, anser forskaren Gill Widell.
LÖNERNyhetKvinnorna tjänar fortfarande sämre än männen inom staten. I genomsnitt är månadslönerna för kvinnor närmare 4 000 kronor lägre än för män. Störst skillnad är det på domstolarna. Det visar statistik från SCB.
KUNyhetI sin årliga granskning av Regeringskansliet konstaterar KU att det fortfarande finns för få kvinnliga chefer på vissa befattningar.
SCBNyhetVar femte hushåll har svårt att klara sina löpande utgifter. Bland unga mellan 18 och 30 år har en av tre svårt att klara sin ekonomi.
Fördjupning27-åriga Anna Gawrys är samhällsvetare och arbetar på Länsstyrelsen i Skåne med jämställdhets- och integrationsfrågor samt barns rättigheter. Hon har undersökt jämställdheten bland idrottslärare i Skåne och kvinnornas ställning i den privata sektorn i länet – där finns bara två kvinnliga VDar. Just nu planerar hon en konferens om våld mot kvinnor.
FördjupningDet ska bli lättare för invandrare att få jobb i staten. I höst startar en ettårig utbildning på högskolenivå som ska förbereda arbetslösa akademiker, i första hand invandrare, för framtida arbete i statsförvaltningen.
Prenumerera på