Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
DebattDebatt
LönerNyhetDe som arbetar i stat och kommun tjänar i dag 16 procent mindre än privatanställda med motsvarande utbildning och erfarenhet. Samtidigt ökar lönegapet mellan kvinnor och män i den offentliga sektorn.
har universitetet blivit jämställt, kajsa?FördjupningST-sektionen vid universitetet i Lund delar i dagarna ut ett jämställdhetspris till Universitetsbiblioteket. De kvinnliga bibliotekarierna har numera högre lön än männen. På en ST-stol i löneförhandlingarna satt Kajsa Eriksson, sektionsordförande i ST-ATF.
debattDebatt
”Missförstånd”NyhetFörsäkringsbolaget Trygg-Hansa diskriminerar inte kvinnor. Jag har blivit missförstådd av medierna, förklarar Björn Jitoft på Trygg-Hansa.
LönerNyhetUtbildningsnivån bland statligt anställda kvinnor blir allt högre och närmar sig männens. Trots det är lönegapet mellan könen lika stort som tidigare.
LÖNERNyhetDe som löneförhandlar med chefen får bättre utfall, hävdar Saco. Men på skattekontoren i Skåne ser ST-facket ingen sådan tendens
ny karriärNyhetIngela Larsson har arbetat som civilanställd administratör hos polisen i Hagfors i sexton år. Nu vidareutbildar hon sig till utredare för att kunna ta över en del av polisernas arbetsuppgifter.
VÄGVERKETNyhetFlera utbildningar och en ny tjänst – samtidigt som hon ska föda barn i januari. På Vägverket i Jönköping ses barnledighet inte som något hinder i en fortsatt karriär.
lönekriterierFördjupningVisst kan jämställdhetslagen fungera som en hävstång för rättvisare löner. Rätt använd visar den på vilken grund lönesättningen vilar, förklarar Jämo, Claes Borgström.
ofredandeNyhetFrågan om disciplinansvar för biträdande rikspolischefen Olof Egerstedt tas inte upp i ansvarsnämnden. Detta trots att han enligt nämnden ofredat kvinnor och åsidosatt sina skyldigheter.
ny rapportNyhetKvinnor som arbetar vid polisen är oftare utsatta för sexuella trakasserier än kvinnor i allmänhet. Men situationen har blivit något bättre de senaste åren.
uppsagdNyhet– Hade vi inte varit lågavlönade kvinnor är jag säker på att Rikspolisstyrelsen ordnat jobb åt oss, säger Ingrid Carlsson. Hon är en av tretton anställda som sagts upp från polisens registerenhet i Stockholm.
jämställdhetNyhetSkatteförvaltningens satsning på att fler kvinnor skulle bli chefer gav resultat. I dag är hälften av cheferna på vissa nivåer kvinnor.
Prenumerera på