Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
Fördjupning27-åriga Anna Gawrys är samhällsvetare och arbetar på Länsstyrelsen i Skåne med jämställdhets- och integrationsfrågor samt barns rättigheter. Hon har undersökt jämställdheten bland idrottslärare i Skåne och kvinnornas ställning i den privata sektorn i länet – där finns bara två kvinnliga VDar. Just nu planerar hon en konferens om våld mot kvinnor.
FördjupningDet ska bli lättare för invandrare att få jobb i staten. I höst startar en ettårig utbildning på högskolenivå som ska förbereda arbetslösa akademiker, i första hand invandrare, för framtida arbete i statsförvaltningen.
FördjupningMALMÖ. Länsstyrelsen i Skåne ville öka den etniska mångfalden genom att ta in praktikanter som sedan skulle kunna erbjudas arbete. Men det blev färre platser och kortare tid än tänkt och ingen har anställts. Nu försöker man lära av erfarenheterna.
FördjupningSTOCKHOLM – Vi avdramatiserar Främlingen! säger Mohammad Samadi och skrattar, kanske överseende. Han fick jobb på Länsstyrelsen i Stockholms län efter att ha deltagit i ett projekt för ökad etnisk mångfald på myndigheten.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetHur länge till ska Jämo vänta på en förhandlingslösning om övergångreglerna i pensionsavtalet för försäkringskassorna? Och vad händer om man inte blir överens före förstatligandet?
DISKRIMINERINGNyhetEU föreslår att könsdiskriminering ska omfatta varor och tjänster. Det kan medföra könsneutrala försäkringsvillkor om åtta år.
DALARNANyhetAgneta Stark blir ny rektor vid Högskolan Dalarna, enligt styrelsens förslag till regeringen.
Dina rättigheterPå jobbet”Gör det jämt” och ”Den jämställda arbetsplatsen” är två skrifter som med fördel kan användas i det lokala jämställdhetsarbetet. Den som läst dem kan knappast intala sig att inte veta hur man kan gå tillväga. Läs dem, men framförallt: Använd dem!
24 får chansenNyhetUngefär 250 civilanställda inom polisen har nappat på möjligheten att få polisutbildning – 24 får chansen.
LönerNyhetFrågor om lönebildning dominerade den första avtalskonferensen inför 2002. Men mycket återstår att göra innan kartläggningen av lönerna är klar.
DebattDebatt
LönerNyhetDe som arbetar i stat och kommun tjänar i dag 16 procent mindre än privatanställda med motsvarande utbildning och erfarenhet. Samtidigt ökar lönegapet mellan kvinnor och män i den offentliga sektorn.
har universitetet blivit jämställt, kajsa?FördjupningST-sektionen vid universitetet i Lund delar i dagarna ut ett jämställdhetspris till Universitetsbiblioteket. De kvinnliga bibliotekarierna har numera högre lön än männen. På en ST-stol i löneförhandlingarna satt Kajsa Eriksson, sektionsordförande i ST-ATF.
debattDebatt
”Missförstånd”NyhetFörsäkringsbolaget Trygg-Hansa diskriminerar inte kvinnor. Jag har blivit missförstådd av medierna, förklarar Björn Jitoft på Trygg-Hansa.
Prenumerera på