Annons:

Organiserad brottslighet

Ämne:Organiserad brottslighet
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Organiserad brottslighet. Du kan även följa vad Publikt skriver om Organiserad brottslighet genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
rättsväsendetNyhetRegeringen vill samla alla statliga utbetalningar i en myndighet för att öka kontrollen och se till att pengar inte hamnar hos kriminella. Det ska bidra till att stoppa den ekonomiska brottsligheten.
polisenNyhetMyndigheternas gemensamma arbete mot organiserad brottslighet har lett till att tolv myndigheter organiserat samarbetet i sju regionala samverkansråd. Det framgår av en rapport till regeringen.
RättsväsendetNyhetFem myndigheter får regeringens uppdrag att vidareutveckla och förstärka sitt samarbete för att effektivare bekämpa finansiering av terrorism. Uppdraget bygger på en överenskommelse med de fyra borgerliga partierna.
EkobrottslighetNyhetTolv myndigheters gemensamma arbete mot ekonomisk brottslighet gav magrare resultat under 2015 än året innan. Det framgår av myndigheternas rapport till regeringen.
StatsförvaltningNyhetRegeringen skärper kraven på myndigheterna att samarbeta för att motverka organiserad brottslighet. Informationsutbytet ska intensifieras och lagstiftningen skärpas på flera områden.
Prenumerera på