Bild: Micke Lundström, Krister Vikström/Kronofogden

Myndighetsgemensam satsning har uppnått rekordhöga resultat

BROTTSBEKÄMPNING2024-04-10

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har gett beslut om skatter och utmätningar på rekordhöga nivåer. ”Det är när vi jobbar i samarbete med de övriga myndigheterna som det blir så här effektivt”, kommenterar rikskronofogde Fredrik Rosengren resultaten i ett pressmeddelande.

Arbetet mot den kriminella ekonomin får enligt ett gemensamt pressmeddelande från flera myndigheter ett allt större genomslag när brottsutredningar kompletteras med förvaltningsbeslut rörande skatter, bidrag, tillgångar och tillstånd. Några viktiga prioriteringar är att komma åt felaktig folkbokföring och falska identiteter samt att förhindra att bolag används som brottsverktyg.

”Det handlar om att slå mot den kriminella ekonomin, i stort och smått; det kan vara allt från att säkra många miljoner i tillgångar i en stor bedrägerihärva, till att utmäta en dyr klocka från en gängkriminell ute i storstadsnatten. Kronofogden har ju utmätning av tillgångar som ett av våra huvudsakliga uppdrag, men det är när vi jobbar i samarbete med de övriga myndigheterna som det blir så här effektivt”, understryker rikskronofogde Fredrik Rosengren i pressmeddelandet.

Flera stora insatser har enligt redovisningen resulterat i långa fängelsestraff för personer i kriminella nätverk som har ägnat sig avancerad brottslighet med våld, narkotikahantering och grova ekonomiska brott. I flera fall bedöms insatserna kraftigt ha minskat nätverkens långsiktiga förmåga att begå brott. Det finns exempel på operativa insatser som har skapat en långsiktig effekt på brottsligheten både i större städer och på mindre orter, skriver myndigheterna.

”Polisens kraftsamling har kompletterats med en omfattande myndighetsgemensam insats, kallad Freja, mot våldsaktörernas privata ekonomi, bidrag och företagande. Gemensamt har vi stoppat bidragsutbetalningar, utmätt tillgångar, höjt skattebelopp och avregistrerat företag. Detta gör det svårare för den organiserade brottsligheten att begå brott och behålla sina brottsvinster”, framhåller rikspolischef Petra Lundh.

Skatteverkets beslut om höjd skatt blev med 241 miljoner kronor det högsta beloppet i satsningen hittills. Också Kronofogdens säkrade och utmätta tillgångar under året – 55 respektive 79 miljoner kronor – blev de största hittills.

De samlade beslagen av kontanter och tillgångar uppgick till nästan 50 miljoner kronor, vilket var ett högre belopp än året innan.

Arbetsförmedlingens besparingar till följd av förhindrade felaktiga utbetalningar nådde den högsta nivån hittills, med 13 miljoner kronor. Besparingarna för Försäkringskassan på 50 miljoner kronor var något lägre än året innan.

Antalet utdömda fängelseår minskade något totalt sett, från 526 till 461 år jämfört med föregående år. Kraftsamlingen mot aktörerna i våldsvågen, några enskilda stora ärenden året innan och en minskad effekt av materialet från krypterade appar tros ha bidragit till detta. Samtidigt var antalet utdömda fängelseår i satsningens regionala insatser, som ökade från 216 till 238 år, det högsta hittills.

Tolv myndigheter deltar i den gemensamma satsningen

De tolv myndigheter som deltar i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet:

 • Arbetsförmedlingen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Säkerhetspolisen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten

Ytterligare tretton myndigheter är kopplade till satsningen i ett nätverk genom informationsutbyte, strategisk samverkan och deltagande i vissa operativa insatser:

Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Trafikverket, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA