Annons:
Rikspolischefen Anders Thornberg understryker att hans myndighet måste kunna möta problem i det moderna samhället. »Det är absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen«, säger han.Bild:Elis Hoffman

»Absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen«

Polisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.

I mitten av februari tillträdde Anders Thornberg som ny rikspolischef efter Dan Eliasson. Han kom närmast från posten som chef för Säkerhetspolisen, men började sin bana som ordnings­polis på Södermalm i Stockholm.

Hur känns det nu när du har varit rikspolischef i snart två månader?

– Det känns bra, det är en stor utmaning och ett stort förtroende som jag har fått. Det här är det finaste uppdraget man kan ha och det gläder mig att alla politiker nu talar om att Polisen ska få mer resurser. Det ger bättre förutsättningar. Men just nu och något år framåt är det tuffare än någonsin, för vi är för få.

Polismyndigheten och regeringen har gjort bedömningen att Polisen behöver växa med 10 000 anställda fram till 2024. Hur många civilanställda behöver rekryteras?

– Vi tror att vi behöver nyanställa omkring 9 000 civilanställda under perioden, både för att växa och för att ersätta de anställda som slutar av olika skäl. Vi vill tidigarelägga den beslutade rekryteringen av 1 000 civilanställda med expert­kompetens. De ska främst förstärka utredningsverksamheten, den forensiska verksamheten och det juridiska stödet.

Vilka fler yrkeskategorier inom gruppen civilanställda ser du behov av att anställa?

– Vi kommer att behöva lite mer av alla kompetenser. Det är dock för tidigt att säga vilken grupp som ska växa mest, det arbetet är vi inne i nu och den bedömningen måste göras utifrån verksamhetens behov. Det jag vet är att vi behöver fler it-specialister. Varenda utredning vi har är ett enda stort flöde av ettor och nollor.

Har Polisförbundets ordförande rätt i att man genom att anställa 375 fler assistenter kan få ut 750 befintliga poliser i yttre tjänst?

– Jag har inte analyserat det ännu, men det är klart att vi vill få ut så många poliser som möjligt i yttre tjänst. Ju mer stöd, desto fler poliser ute på gatorna – det är en bra grundtanke. Men inget är beslutat, vi är mitt uppe i en process där vi ser över hur vi ska rekrytera.

Det har funnits en del motsättningar mellan poliser och civilanställda. Polisförbundet har varit kritiskt till att anställa fler civila på en del områden. Hur ser du på detta?

– Vi ska öka med 10 000 medarbetare. Det kommer att finnas plats för både poliser och civilanställda och alla är lika viktiga. Jag tänker fokusera på uppdraget och bemanna med de kompetenser som behövs. Det gäller att hitta den mix som blir allra bäst. Vi måste vara en modern myndighet och kunna möta problem i det moderna samhället. Det är absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen. Sedan har poliser ett våldsmonopol, det går inte att komma ifrån.

Hur ska du öka samhörigheten mellan poliser och civilanställda?

– Jag har varit med om en utveckling på Säpo där vi gick från att vara många poliser från början till att det kom in nya yrkesgrupper. Där jobbade jag mycket med att inkludera både civil­anställda och poliser. Det tänker jag göra här också.

Civilanställda fick 4,6 procent i löne­ökning från och med 1 april i år. Poliserna fick 5,4 procent. Varför fick poliserna mer?

– Det var redan beslutat när jag kom. Men det kan inte ha undgått någon att många poliser har slutat, och att rege­ringen som uppdragsgivare sagt att man ska titta på lönen för poliser. Men som jag ser det måste vi se över hur vi ska behålla alla våra medarbetare, det är tyvärr för många som slutar. Vi behöver se över arbetsvillkor, arbetsmiljö och skydd. Och vi måste titta på karriär­stegar och utvecklingsmöjligheter – samtliga dessa frågor gäller även civilanställda. Det är en överlevnadsfråga att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vad är ditt viktigaste budskap till de civilanställda?

– Ni behövs och jag blir glad av alla duktiga civilanställda jag träffat hittills. Vi ska vara ett team i svensk polis. Jag ska göra allt för att få till den bästa laguppställningen, det är mitt mål.

Så ska Polisen växa
  • Vid årsskiftet hade Polismyndigheten 29 599 anställda, varav 9 858 civilanställda.
  • Målet är 10  000 fler polis­anställda till utgången av 2024.
  • Polismyndigheten bedömer att man för att nå målet måste rekrytera 13  000 poliser och 9  000 civila, dels för att växa, dels för att ersätta anställda som slutar av olika skäl.
  • Polisen räknar med att personalfördelningen även i fortsättningen ska vara 70 procent poliser och 30 procent civilanställda.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetDet mesta talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.