Annons:
Rikspolischefen Anders Thornberg understryker att hans myndighet måste kunna möta problem i det moderna samhället. »Det är absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen«, säger han.Bild:Elis Hoffman

»Absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen«

Polisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.

I mitten av februari tillträdde Anders Thornberg som ny rikspolischef efter Dan Eliasson. Han kom närmast från posten som chef för Säkerhetspolisen, men började sin bana som ordnings­polis på Södermalm i Stockholm.

Hur känns det nu när du har varit rikspolischef i snart två månader?

– Det känns bra, det är en stor utmaning och ett stort förtroende som jag har fått. Det här är det finaste uppdraget man kan ha och det gläder mig att alla politiker nu talar om att Polisen ska få mer resurser. Det ger bättre förutsättningar. Men just nu och något år framåt är det tuffare än någonsin, för vi är för få.

Polismyndigheten och regeringen har gjort bedömningen att Polisen behöver växa med 10 000 anställda fram till 2024. Hur många civilanställda behöver rekryteras?

– Vi tror att vi behöver nyanställa omkring 9 000 civilanställda under perioden, både för att växa och för att ersätta de anställda som slutar av olika skäl. Vi vill tidigarelägga den beslutade rekryteringen av 1 000 civilanställda med expert­kompetens. De ska främst förstärka utredningsverksamheten, den forensiska verksamheten och det juridiska stödet.

Vilka fler yrkeskategorier inom gruppen civilanställda ser du behov av att anställa?

– Vi kommer att behöva lite mer av alla kompetenser. Det är dock för tidigt att säga vilken grupp som ska växa mest, det arbetet är vi inne i nu och den bedömningen måste göras utifrån verksamhetens behov. Det jag vet är att vi behöver fler it-specialister. Varenda utredning vi har är ett enda stort flöde av ettor och nollor.

Har Polisförbundets ordförande rätt i att man genom att anställa 375 fler assistenter kan få ut 750 befintliga poliser i yttre tjänst?

– Jag har inte analyserat det ännu, men det är klart att vi vill få ut så många poliser som möjligt i yttre tjänst. Ju mer stöd, desto fler poliser ute på gatorna – det är en bra grundtanke. Men inget är beslutat, vi är mitt uppe i en process där vi ser över hur vi ska rekrytera.

Det har funnits en del motsättningar mellan poliser och civilanställda. Polisförbundet har varit kritiskt till att anställa fler civila på en del områden. Hur ser du på detta?

– Vi ska öka med 10 000 medarbetare. Det kommer att finnas plats för både poliser och civilanställda och alla är lika viktiga. Jag tänker fokusera på uppdraget och bemanna med de kompetenser som behövs. Det gäller att hitta den mix som blir allra bäst. Vi måste vara en modern myndighet och kunna möta problem i det moderna samhället. Det är absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen. Sedan har poliser ett våldsmonopol, det går inte att komma ifrån.

Hur ska du öka samhörigheten mellan poliser och civilanställda?

– Jag har varit med om en utveckling på Säpo där vi gick från att vara många poliser från början till att det kom in nya yrkesgrupper. Där jobbade jag mycket med att inkludera både civil­anställda och poliser. Det tänker jag göra här också.

Civilanställda fick 4,6 procent i löne­ökning från och med 1 april i år. Poliserna fick 5,4 procent. Varför fick poliserna mer?

– Det var redan beslutat när jag kom. Men det kan inte ha undgått någon att många poliser har slutat, och att rege­ringen som uppdragsgivare sagt att man ska titta på lönen för poliser. Men som jag ser det måste vi se över hur vi ska behålla alla våra medarbetare, det är tyvärr för många som slutar. Vi behöver se över arbetsvillkor, arbetsmiljö och skydd. Och vi måste titta på karriär­stegar och utvecklingsmöjligheter – samtliga dessa frågor gäller även civilanställda. Det är en överlevnadsfråga att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vad är ditt viktigaste budskap till de civilanställda?

– Ni behövs och jag blir glad av alla duktiga civilanställda jag träffat hittills. Vi ska vara ett team i svensk polis. Jag ska göra allt för att få till den bästa laguppställningen, det är mitt mål.

Så ska Polisen växa
  • Vid årsskiftet hade Polismyndigheten 29 599 anställda, varav 9 858 civilanställda.
  • Målet är 10  000 fler polis­anställda till utgången av 2024.
  • Polismyndigheten bedömer att man för att nå målet måste rekrytera 13  000 poliser och 9  000 civila, dels för att växa, dels för att ersätta anställda som slutar av olika skäl.
  • Polisen räknar med att personalfördelningen även i fortsättningen ska vara 70 procent poliser och 30 procent civilanställda.
Bli den första att tycka till!
POLISENNyhetPolisen vill lösa sina rekryteringsbehov genom ett nytt, femte lärosäte för polisutbildning, utökad distansutbildning och polisutbildning för specialister inom andra områden. Bättre villkor och arbetsmiljö ska också underlätta rekryteringen av 20 000 personer till 2024.
SocialförsäkringarNyhetRiksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har anmält Försäkringskassans hantering av assistansersättning till Justitiekanslern, JK. RBU anser att myndigheten gjort sig skyldig till domstolstrots.
PolisenNyhetNu begär Polisen att 1 020 studenter antas till polisutbildningen våren 2019, uppger Ekot. Anledningen är polisbristen. Samtidigt föreslår ST inom Polisen i Gävleborg ett snabbspår för civilanställda till polisbehörighet.
Val 2018FördjupningFler statsanställda som kan dela på arbetsbördan är den viktigaste valfrågan för facket, säger STs ordförande Britta Lejon. Publikt har frågat de åtta riksdagspartierna om deras syn på arbetsmarknadspolitiken.
HÄLSANyhetFör första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i staten. Men sjuktalen behöver sänkas snabbt de kommande tre åren för att nå regeringens mål, enligt en rapport från Statskontoret.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka sitt samarbete och för att göra övergången från sjukskrivning till arbete enklare.
EUNyhetRiksdagen har med 164 röster mot 144 beslutat att i ett motiverat yttrande till EU-kommissionen säga nej till förslaget att inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå.
EXTRAKONGRESSNyhetBara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till ordförandekonferens. Flertalet vill ha kvar Fackförbundet ST, och i andra hand Publikt, säger avdelningsordförande Annika Aronsson.
ArbetsmiljöNyhetChefer i offentlig sektor arbetar under orimligt stor press. Det anser socialminister Annika Strandhäll, S. I ett studiosamtal hos Aftonbladet morgon diskuterade hon chefers arbetsvillkor med Sacos ordförande Göran Arrius.
NORGENyhetUngefär 6 200 statsanställda i Norge kommer att gå ut i strejk på torsdag morgon, om inte de pågående medlingsförsöken i löneförhandlingarna lyckas. Fyra fack står bakom varslet – LO, Unio, Akademikerna och YS.
PolisenNyhetEn arbetsmiljöenkät inom Polismyndigheten får skarp kritik av anställda, därför att de förväntades svara direkt till chefen. Men enkäten hade godkänts i förväg av facken, uppger Ekot.
ArbetsmarknadNyhetAllt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i åldern 55-64 år jobbar, men också bland dem över 65 har sysselsättningen ökat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har satsat stort på att flytta myndighetsjobb från Stockholm till mindre orter. Men när myndigheterna själva bestämmer hamnar de flesta nya jobben likväl i Stockholm, Göte­borg och Malmö och andra större städer, visar Publikts granskning.
KRIMINALVÅRDENNyhetNästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.
MigrationsverketNyhetSkyddsombudet Oskari Lundahl på Migrationsverkets förvar Kållered tycker inte att problemen med hot och våld tas på tillräckligt stort allvar.
STNyhetSka Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på en extrakongress.
SjukpenningNyhetLäkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.
JämställdhetNyhetDen nordiska jämställdhetspolitiken har lett till ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och därmed kraftigt stärkt BNP-ökningen i Norden, enligt en rapport från samarbetsorganisationen OECD.
SjukpenningNyhetFörvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.
OMLOKALISERINGNyhetFack och arbetsgivare på myndigheterna har inlett förhandlingar om de anställdas villkor när regeringen beslutar om omlokaliseringar. ”Vi har konstruktiva diskussioner”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
POLISENNyhetPolismyndigheten måste göra om sin upphandling av pass, slår Kammarrätten i Stockholms län fast i en dom. Orsaken är att Polisen inte kunnat visa att andra leverantörer än anbudsvinnaren Svenska pass inte missgynnats.
POLISENNyhetEn tidigare inköpschef vid Polisen får löneavdrag för att han ägnat sig åt fastighetsaffärer på arbetstid och utan att meddela arbetsgivaren. Media rapporterade om affärerna, vilket riskerat att försämra Polisens anseende, enligt myndighetens personalansvarsnämnd.
RättsväsendetNyhetSveriges advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna i en undersökning från organisationen Rättvis skatteprocess. Sex av tio advokater anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och sju av tio anser att domarna är dåligt motiverade.
A-kassanNyhetAntalet karensdagar i a-kassan minskas från sju till sex från 2 juli. En enig riksdag har ställt sig bakom regeringens förslag. Regeringen beslutade i torsdags om ändringen i lagen.
ArbetsmiljöNyhetVar tredje myndighetsanställd Jusek-medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren, skriver två företrädare för förbundet i en debattartikel.
FORSKNINGNyhetRådmannen Johan Modin får regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsnämnden. Nämnden startar sin verksamhet 1 januari 2019.
ArbetsmarknadNyhetAntalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har konsekvent överskattats. Det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning av insatser under åren 2006 till 2015.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.
EUNyhetDe offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att stämma EU-kommissionen inför domstol. Striden gäller minimiregler för inflytande för statligt anställda vid omställningar.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.
FackligtNyhetEU-ländernas gemensamma deklaration om sociala rättigheter är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver näringslivets forskningsinstitut Ratio i en rapport. TCOs Europachef Per Hilmersson håller inte med.
migrationsverketNyhetMigrationsverket gjorde fel när en arbetstagare i Mälardalen blev uppsagd från sin provanställning, enligt ST som stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen. Målet är principiellt viktigt, enligt förbundsjurist Joakim Lindqvist.
DANMARKNyhetParterna inom stat och kommun i Danmark har efter omfattande konfliktvarsel kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet säkrar ett reallönelyft, enligt fackförbundet HK Stat.
ArbetsförmedlingenNyhetCoachföretag som avslöjats med meningslösa aktiviteter och misstänkt fusk skulle stoppas av Arbetsförmedlingen. Men i verkligheten blev flera av dem kvar och fick ännu mer pengar, uppger SVT.
HögskolanNyhetAntalet helårspersoner vid universitet och högskolor ökade med 290 under 2017. Totalt fanns 60 600 helårspersoner vid lärosätena, varav nästan 10 000 doktorander.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNio höga chefer på Försäkringskassan och fyra före detta generaldirektörer har undertecknat ett skarpt brev till regeringen om avsättningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. ”Beslutet är helt obegripligt”, säger Adriana Lender, tidigare generaldirektör på myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetRegeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.
HögskolanNyhetRiggade anställningar och nepotism är en del av verkligheten när högskolan rekryterar personal. Det menar fackförbundet Sulf i en rapport som granskar anställningsprocessen vid tre lärosäten.