Annons:
Rikspolischefen Anders Thornberg understryker att hans myndighet måste kunna möta problem i det moderna samhället. »Det är absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen«, säger han.Bild:Elis Hoffman

»Absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen«

Polisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.

I mitten av februari tillträdde Anders Thornberg som ny rikspolischef efter Dan Eliasson. Han kom närmast från posten som chef för Säkerhetspolisen, men började sin bana som ordnings­polis på Södermalm i Stockholm.

Hur känns det nu när du har varit rikspolischef i snart två månader?

– Det känns bra, det är en stor utmaning och ett stort förtroende som jag har fått. Det här är det finaste uppdraget man kan ha och det gläder mig att alla politiker nu talar om att Polisen ska få mer resurser. Det ger bättre förutsättningar. Men just nu och något år framåt är det tuffare än någonsin, för vi är för få.

Polismyndigheten och regeringen har gjort bedömningen att Polisen behöver växa med 10 000 anställda fram till 2024. Hur många civilanställda behöver rekryteras?

– Vi tror att vi behöver nyanställa omkring 9 000 civilanställda under perioden, både för att växa och för att ersätta de anställda som slutar av olika skäl. Vi vill tidigarelägga den beslutade rekryteringen av 1 000 civilanställda med expert­kompetens. De ska främst förstärka utredningsverksamheten, den forensiska verksamheten och det juridiska stödet.

Vilka fler yrkeskategorier inom gruppen civilanställda ser du behov av att anställa?

– Vi kommer att behöva lite mer av alla kompetenser. Det är dock för tidigt att säga vilken grupp som ska växa mest, det arbetet är vi inne i nu och den bedömningen måste göras utifrån verksamhetens behov. Det jag vet är att vi behöver fler it-specialister. Varenda utredning vi har är ett enda stort flöde av ettor och nollor.

Har Polisförbundets ordförande rätt i att man genom att anställa 375 fler assistenter kan få ut 750 befintliga poliser i yttre tjänst?

– Jag har inte analyserat det ännu, men det är klart att vi vill få ut så många poliser som möjligt i yttre tjänst. Ju mer stöd, desto fler poliser ute på gatorna – det är en bra grundtanke. Men inget är beslutat, vi är mitt uppe i en process där vi ser över hur vi ska rekrytera.

Det har funnits en del motsättningar mellan poliser och civilanställda. Polisförbundet har varit kritiskt till att anställa fler civila på en del områden. Hur ser du på detta?

– Vi ska öka med 10 000 medarbetare. Det kommer att finnas plats för både poliser och civilanställda och alla är lika viktiga. Jag tänker fokusera på uppdraget och bemanna med de kompetenser som behövs. Det gäller att hitta den mix som blir allra bäst. Vi måste vara en modern myndighet och kunna möta problem i det moderna samhället. Det är absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen. Sedan har poliser ett våldsmonopol, det går inte att komma ifrån.

Hur ska du öka samhörigheten mellan poliser och civilanställda?

– Jag har varit med om en utveckling på Säpo där vi gick från att vara många poliser från början till att det kom in nya yrkesgrupper. Där jobbade jag mycket med att inkludera både civil­anställda och poliser. Det tänker jag göra här också.

Civilanställda fick 4,6 procent i löne­ökning från och med 1 april i år. Poliserna fick 5,4 procent. Varför fick poliserna mer?

– Det var redan beslutat när jag kom. Men det kan inte ha undgått någon att många poliser har slutat, och att rege­ringen som uppdragsgivare sagt att man ska titta på lönen för poliser. Men som jag ser det måste vi se över hur vi ska behålla alla våra medarbetare, det är tyvärr för många som slutar. Vi behöver se över arbetsvillkor, arbetsmiljö och skydd. Och vi måste titta på karriär­stegar och utvecklingsmöjligheter – samtliga dessa frågor gäller även civilanställda. Det är en överlevnadsfråga att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vad är ditt viktigaste budskap till de civilanställda?

– Ni behövs och jag blir glad av alla duktiga civilanställda jag träffat hittills. Vi ska vara ett team i svensk polis. Jag ska göra allt för att få till den bästa laguppställningen, det är mitt mål.

Så ska Polisen växa
  • Vid årsskiftet hade Polismyndigheten 29 599 anställda, varav 9 858 civilanställda.
  • Målet är 10  000 fler polis­anställda till utgången av 2024.
  • Polismyndigheten bedömer att man för att nå målet måste rekrytera 13  000 poliser och 9  000 civila, dels för att växa, dels för att ersätta anställda som slutar av olika skäl.
  • Polisen räknar med att personalfördelningen även i fortsättningen ska vara 70 procent poliser och 30 procent civilanställda.
Bli den första att tycka till!
FörsäkringskassanNyhetRättssäkerheten hotas när regeringen ständigt ändrar fokus i styrning av Försäkringskassan, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen. Dagens inriktning mot minskade sjuktal har lett till mer administration och färre fysiska möten för personalen.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar skarp kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten i bara 13 av 250 handlingsplaner för arbetssökande lever upp till lagens krav.
ÖppenhetNyhetUnder en intervju frågade en bibliotekschef upprepade gånger efter journalistens källor. Efter anmälan väckte JK åtal mot tjänstepersonen, som nu dömts till 50 dagsböter för brott mot efterforskningsförbudet.
ArbetsmiljöverketFördjupningArbetsmiljöverket har efter en period av nedskärningar fått mer resurser att inspektera och ställa krav på svenska arbetsmiljöer. Inspektörerna ska både reda ut dramatiska händelser och uppmuntra ett systematiskt arbetsmiljö­arbete. Publikt följde ST-medlemmarna Monica Engström och Johan Allarveus på inspektioner i Skövde och Eksjö.
ArbetsmiljöNyhetFyra procent av STs medlemmar svarar ja på frågan om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Två procent uppger att de själva blivit utsatta, visar förbundets arbetsmiljöundersökning 2018.
MångfaldNyhetAndelen statsanställda med utländsk bakgrund ökar något, till knappt 19 procent förra året. Det är en ökning från år 2016, då gruppen utgjorde 18,3 procent av de statsanställda.
HögskolanNyhetDet finns väldigt lite kunskap om hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är vid svenska högskolor och universitet, visar en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet.
SysselsättningNyhetFör tolfte månaden i rad går arbetslösheten nedåt, redovisar Arbetsförmedlingen. I september fanns 343 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än ett år tidigare.
A-kassanNyhetRegeringen höjer Arbetsförmedlingens anslagskredit för att täcka ökade kostnader för a-kassan. Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor ytterligare för arbetslöshetsersättningen under 2018.
StatsförvaltningNyhetFem myndigheter har utsetts till pilotmyndigheter i Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning. De fem ska ingå i det som delegationen kallar Tillitsverkstaden.
POLISENNyhetBristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
HögskolanNyhetVar tredje högskoleanställd som jobbar med forskning och undervisning har en tidsbegränsad anställning. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har förkortat väntetiderna för utländska studenter som söker uppehållstillstånd för studier. Den genomsnittliga väntetiden för den som söker uppehållstillstånd i ett studerandeärende är 50 dagar.
OmställningsmedelNyhetMyndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.
DemokratiNyhetSverige har EUs mest hållbara demokrati, medan Polen och Ungern rasar på rankningen, enligt den tyska stiftelsen Bertelsmann. Det demokratiska läget har försämrats i mer än hälften av EUs länder.
ArbetsförmedlingenNyhetDe nyanställda säger upp sig. De luttrade rycker på axlarna åt nedläggningshotet, men menar att hela situationen suger musten ur personalen. Anne Linderoth, Katarina Hokkanen Gustafsson och Ann-Christin Carlvret tror att en nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle ta tid. »Men det är klart man undrar hur politikerna har tänkt«, säger Katarina Hokkanen Gustafsson.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har genomfört sin årliga granskning av a-kassornas årsredovisningar. IAF konstaterar att Byggnadsarbetarnas, Svensk handels, Fastighets och Elektrikernas har för stort eget kapital.
NaturvårdsverketNyhetDen vilthandläggare på Naturvårdsverket som utrett frågan om pilbågsjakt och samtidigt privat driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten väljer myndigheten ändå att byta handläggare för ärendet, skriver Altinget.
ÅklagarmyndighetenNyhetÅklagarmyndigheten i Blekinge slår larm om underbemanning, samtidigt som arbetsuppgifterna blivit fler. Resultatet blir att ärenden blir liggande, åtal försenas och vittnesmål blir inaktuella, uppger SVT.
HögskolanNyhetKina är det vanligaste ursprungslandet för gäststudenter vid svenska lärosäten, enligt Migrationsverkets statistik. Under 2017 fick 1 927 kinesiska studenter uppehållstillstånd för studier.
PensionNyhetStatens tjänstepensionsverk, SPV, och Finansinspektionen, FI, har tillsammans tagit fram en interaktiv film om hur olika händelser i livet påverkar tjänstepension från statlig anställning.
DigitaliseringNyhetI kölvattnet av it-skandalen på Transportstyrelsen föreslår Digitaliseringsrättsutredningen att straffsanktionerad tystnadsplikt införs för anställda hos leverantörer av it-tjänster till myndigheterna. Flera tunga remissinstanser ställer sig bakom förslaget.
StatsförvaltningNyhetAtt myndigheter anlitar icke auktoriserade tolkar är ett hot mot rättssäkerheten. Det anser Kammarkollegiet, som ansvarar för auktorisationen, uppger SVT.
ArbetsmiljöNyhetVilka rehabiliteringsinsatser en arbetsgivare sätter in för sina sjukskrivna medarbetare beror på vem som är sjuk. Kvinnor får insatser oftare än män och högutbildade oftare än lågutbildade, visar en studie från Linköpings universitet.
KorruptionNyhetGeneraldirektören för Statens musikverk och två högt uppsatta chefer på Statens kulturråd döms av hovrätten för mutbrott och tagande av muta. De tre har låtit sig bjudas på dyra middagar av företrädare för kulturlivet.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den så kallade oförklarade löneskillnaden minskar snabbast inom staten.
ArbetsmiljöNyhetNär företagshälsan Avonova frågat de anställda på sina anslutna arbetsplatser säger 19 av 20 att de trivs på jobbet. Siffrorna bygger på mer än 28 000 hälsoundersökningar.
SpårtrafikenNyhetDet finns inga avtalshinder för Arriva att införa kundvärdar med färre befogenheter än dagens tågvärdar, konstaterar Skånetrafiken som utrett om bolagets planer på förändringar vid Pågatågen strider mot avtalet.
SkatteverketNyhetRegeringen har föreslagit att Skatteverket ska få utvidgade möjligheter att utreda brott kopplade till myndighetens verksamhet. Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande och anser att man bör förtydliga hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig.
FörsäkringskassanNyhetDet tog mer än ett år för Försäkringskassan att utreda en persons rätt till barnbidrag i Sverige efter inflyttning från Storbritannien. En oacceptabelt lång väntetid, slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
HögskolanNyhetUtbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är den största satsning som Uppsala universitet och Akademiska hus någonsin har gjort tillsammans. 1,2 miljarder kronor ska investeras i 30 000 kvadratmeter nya lokaler.
KriminalvårdenNyhetEn av flera orsaker till Kriminalvårdens underskott är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
FINLANDNyhetFyra finska fackförbund tar i dag ut cirka 30 000 privatanställda i strejk. Åtgärden är en politisk protest mot regeringens planer på att försämra anställningstryggheten för anställda i småföretag, uppger Yle.
KriminalvårdenNyhetFörra året ökade antalet anmälningar om hot och våld mot anställda inom Kriminalvården. De flesta fallen handlade om en enskild klient som hotat en anställd efter att ha delgivits ett negativt besked, skriver myndigheten i en ny rapport.