Annons:
Rikspolischefen Anders Thornberg understryker att hans myndighet måste kunna möta problem i det moderna samhället. »Det är absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen«, säger han.Bild:Elis Hoffman

»Absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen«

Polisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.

I mitten av februari tillträdde Anders Thornberg som ny rikspolischef efter Dan Eliasson. Han kom närmast från posten som chef för Säkerhetspolisen, men började sin bana som ordnings­polis på Södermalm i Stockholm.

Hur känns det nu när du har varit rikspolischef i snart två månader?

– Det känns bra, det är en stor utmaning och ett stort förtroende som jag har fått. Det här är det finaste uppdraget man kan ha och det gläder mig att alla politiker nu talar om att Polisen ska få mer resurser. Det ger bättre förutsättningar. Men just nu och något år framåt är det tuffare än någonsin, för vi är för få.

Polismyndigheten och regeringen har gjort bedömningen att Polisen behöver växa med 10 000 anställda fram till 2024. Hur många civilanställda behöver rekryteras?

– Vi tror att vi behöver nyanställa omkring 9 000 civilanställda under perioden, både för att växa och för att ersätta de anställda som slutar av olika skäl. Vi vill tidigarelägga den beslutade rekryteringen av 1 000 civilanställda med expert­kompetens. De ska främst förstärka utredningsverksamheten, den forensiska verksamheten och det juridiska stödet.

Vilka fler yrkeskategorier inom gruppen civilanställda ser du behov av att anställa?

– Vi kommer att behöva lite mer av alla kompetenser. Det är dock för tidigt att säga vilken grupp som ska växa mest, det arbetet är vi inne i nu och den bedömningen måste göras utifrån verksamhetens behov. Det jag vet är att vi behöver fler it-specialister. Varenda utredning vi har är ett enda stort flöde av ettor och nollor.

Har Polisförbundets ordförande rätt i att man genom att anställa 375 fler assistenter kan få ut 750 befintliga poliser i yttre tjänst?

– Jag har inte analyserat det ännu, men det är klart att vi vill få ut så många poliser som möjligt i yttre tjänst. Ju mer stöd, desto fler poliser ute på gatorna – det är en bra grundtanke. Men inget är beslutat, vi är mitt uppe i en process där vi ser över hur vi ska rekrytera.

Det har funnits en del motsättningar mellan poliser och civilanställda. Polisförbundet har varit kritiskt till att anställa fler civila på en del områden. Hur ser du på detta?

– Vi ska öka med 10 000 medarbetare. Det kommer att finnas plats för både poliser och civilanställda och alla är lika viktiga. Jag tänker fokusera på uppdraget och bemanna med de kompetenser som behövs. Det gäller att hitta den mix som blir allra bäst. Vi måste vara en modern myndighet och kunna möta problem i det moderna samhället. Det är absolut nödvändigt med olika bakgrund och utbildning inom Polisen. Sedan har poliser ett våldsmonopol, det går inte att komma ifrån.

Hur ska du öka samhörigheten mellan poliser och civilanställda?

– Jag har varit med om en utveckling på Säpo där vi gick från att vara många poliser från början till att det kom in nya yrkesgrupper. Där jobbade jag mycket med att inkludera både civil­anställda och poliser. Det tänker jag göra här också.

Civilanställda fick 4,6 procent i löne­ökning från och med 1 april i år. Poliserna fick 5,4 procent. Varför fick poliserna mer?

– Det var redan beslutat när jag kom. Men det kan inte ha undgått någon att många poliser har slutat, och att rege­ringen som uppdragsgivare sagt att man ska titta på lönen för poliser. Men som jag ser det måste vi se över hur vi ska behålla alla våra medarbetare, det är tyvärr för många som slutar. Vi behöver se över arbetsvillkor, arbetsmiljö och skydd. Och vi måste titta på karriär­stegar och utvecklingsmöjligheter – samtliga dessa frågor gäller även civilanställda. Det är en överlevnadsfråga att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vad är ditt viktigaste budskap till de civilanställda?

– Ni behövs och jag blir glad av alla duktiga civilanställda jag träffat hittills. Vi ska vara ett team i svensk polis. Jag ska göra allt för att få till den bästa laguppställningen, det är mitt mål.

Så ska Polisen växa
  • Vid årsskiftet hade Polismyndigheten 29 599 anställda, varav 9 858 civilanställda.
  • Målet är 10  000 fler polis­anställda till utgången av 2024.
  • Polismyndigheten bedömer att man för att nå målet måste rekrytera 13  000 poliser och 9  000 civila, dels för att växa, dels för att ersätta anställda som slutar av olika skäl.
  • Polisen räknar med att personalfördelningen även i fortsättningen ska vara 70 procent poliser och 30 procent civilanställda.
Bli den första att tycka till!
#metooNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, kritiserar bland annat Domstolsverket och Åklagarmyndigheten för brister i myndigheternas rutiner när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
ÖppenhetNyhetDatainspektionen, DI, gjorde fel när myndigheten vägrade att lämna ut vissa uppgifter i en handling till en journalist. Det slår kammarrätten fast i ett beslut.
Omlokalisering NyhetArbetsgivarverket har inte backat om att anställda har arbetsskyldighet på nya orten vid omlokalisering, men har gått med på förbättringar i stödet till dem som drabbas. Det är resultatet av fackens förhandlingar om villkoren vid omlokalisering.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetI en departementspromemoria föreslår utbildningsdepartementet att högskolans basår ska moderniseras så att den kan kombineras med andra högskoleintroducerande utbildningar.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar och tillsätter en särskild utredare för att analysera och föreslå vilka uppgifter den nya myndigheten ska ansvara för.
DiskrimineringNyhetAtt utestänga en kvinna från anställning därför att hon av religiösa skäl vägrat hälsa genom att ta i hand utgör diskriminering. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast i en dom.
StatsförvaltningNyhetDen nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap invigdes igår av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Myndigheten har lokaliserats till Gävle och Nader Ahmadi är generaldirektör.
ArbetsmiljöNyhetVi presterar bäst på jobbet om vi kan uppsöka ett tyst rum eller sitta i en tyst zon, när vi ska utföra jobb som kräver koncentration. Det är en slutsats av en studie som gjorts vid Högskolan i Gävle.
StatsförvaltningNyhetStatliga myndigheters inköp av konsulttjänster har stora brister. Det gäller till exempel redovisning, samordning, behovsanalyser och uppföljning. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.
StatsförvaltningNyhetKustbevakningen lyfter genomsnittet när myndigheten för första gången är med i Kantar Sifos anseendeundersökning. Med 61 poäng hamnar Kustbevakningen allra högst när det gäller svenskarnas förtroende.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska i alla län, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet på juli var 339 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än för ett år sedan.
#metooNyhetRegeringen satsar ytterligare 120 miljoner kronor mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. 95 miljoner går till att stärka statliga myndigheters arbete och 25 miljoner till kommunernas socialtjänst.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassans kostnader för socialförsäkringen kommer att växa de närmaste åren. Det framgår av myndighetens prognos som lämnats till regeringen.
LÄNSSTYRELSERNANyhetEfter ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen kan skogsbiologen Sebastian Kirppu fortsätta inventera skyddsvärd skog. Åtminstone tills vidare. ”Jag ser ADs fingervisning som en klar markering till länsstyrelsen om att de fattat ett felaktigt beslut”, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck.
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.