EU behöver en allians till demokratins försvar

DEBATT: EU2019-05-15
När populistiska, nationalistiska och rasistiska partier vinner mark krävs en bred europeisk allians mellan politiska partier, arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället för att stödja grundläggande rättigheter och demokratiska värderingar, skriver Per Hilmersson, internationell chef på TCO, inför valet till Europaparlamentet 26 maj.

Populistiska, nationalistiska och rasistiska partier vinner mark runt om i Europa. Dessa partier ser även ut att växa stort i valet till Europaparlamentet den 26 maj. Det är en oroväckande utveckling.

I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll. Och det är 15 år sedan nästan alla länder i det forna kommunistiska Östeuropa gick med i Europeiska unionen. Dessa historiska händelser har fått symbolisera demokratins och öppenhetens seger över förtryck och isolationism. Men dagens tillstånd i Europa visar att vi aldrig kan ta demokratins landvinningar för givet. Vi har på senare år sett hur land efter land i EU – främst Polen, Ungern, Italien och Österrike – ifrågasätter och urholkar demokratiska grundprinciper, rättsstaten, mediefrihet, föreningsfrihet och strejkrätten.

Även om stödet för EU är rekordhögt på många håll i Europa tycker över hälften av EU-medborgarna att utvecklingen går åt fel håll, enligt EUs egen opinionsmätning Eurobarometern. Våra samhällen förändras i snabb takt. Gamla jobb försvinner och nya tillkommer och i denna situation känner sig många människor osäkra och ibland oroliga. Dessutom har EU nyligen tagit sig ur en djup ekonomisk kris som satt sina spår i form av ökade orättvisor och ojämlikheter inom och mellan länder. EUs ekonomi är på fötter igen och växer för sjunde året i rad. Men det är långt ifrån alla som får ta del av den ekonomiska återhämtningen.

TCO tror att nyckeln ligger bland annat i att skapa en mer hållbar och inkluderande tillväxt, och att ge människor verktyg att utvecklas i arbetslivet.

Konkret betyder det att våra samhällen måste vara bättre rustade inför morgondagens utmaningar. Det är därför den första principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter handlar om utbildning och livslångt lärande, det vill säga att: ”Alla har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att behålla och tillägna sig färdigheter som gör att man kan delta fullt ut i samhället och klarar omställningar i arbetslivet.”

I denna osäkra tid måste EU vara en garant för grundläggande värden, friheter och rättigheter. Det handlar om att skapa en hållbar och inkluderande ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Det handlar också om att vidta åtgärder mot de länder som kränker demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, inklusive fackliga rättigheter. TCO menar att dessa länder måste bestraffas med sanktioner i form av indragna EU-medel eller förlorad rösträtt i ministerrådet. 

Under samma vecka som Europaparlamentsvalet äger rum håller Europafacket kongress i Wien. Europafacket, där TCO är en aktiv medlem, uppmanar inför EU-valet till en bred europeisk allians mellan politiska partier, arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället för att stödja demokratiska värderingar och bekämpa populism, nationalism och rasism.

Det är vår förhoppning att många politiska partier vill ingå i en sådan allians och att väljarna röstar fram politiska företrädare i Bryssel som står upp för de värden som det europeiska samarbetet vilar på.  

 

Per Hilmersson

Internationell chef, TCO

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.