Fungerande arbetsmarknadspolitik kräver resurser till insatser

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-09-16
En fungerande arbetsmarknadspolitik kräver öronmärkta resurser till arbetsmarknadspolitiska insatser, skriver arbetsförmedlaren Daniel Thörner. Om systemet ska förändras måste ett nytt alternativ först vara på plats och i bruk det operativa dagliga arbetet, anser han.

Förutsättningarna för Arbetsförmedlingen har på ett tydligt sätt förändrats under 2019, vilket allt fler kommuner påtalat den senaste tiden. Kommunerna känner en stor oro eftersom de ser att fler människor kan bli beroende av försörjningsstöd.

Beslutsstoppet för extratjänster och beredskapsjobb visar sig i ökande arbetslöshetssiffror.

Extratjänster och beredskapsjobb har för många varit ett värdefullt sätt att för första gången komma in på arbetsmarknaden och lett till värdefull arbetslivserfarenhet. Denna arbetslivserfarenhet är också viktig för nyanlända och kombineras då med SFI-studier en gång i veckan. Forskningen visar på en kombination av arbetslivserfarenhet med svenskundervisning ger bäst effekt på lite längre sikt.

Förändringarna har gjorts utan att ett nytt privat alternativ för matchningsarbetet är på plats och samtidigt som anslagen till arbetsmarknadspolitiska insatser kraftigt minskat. Trots att forskningen visar att de privata alternativen inte blir mer kostnadseffektiva. Erfarenheterna av jobbcoacher och etableringslotsar visar på bristerna i kontrollen av oseriösa aktörer.

Till viss del kan jag förstå att det kan fungera bättre med ersättning efter resultat, men det kräver i så fall en omfattande kontroll. Detta, tillsammans med att offentlig upphandling i sig är en ytterst krävande process med ett omfattande regelverk, gör att hela matchningsarbetet kan tappa fart.

Den budget som nu gäller för Arbetsförmedlingen har fått som konsekvens att 1 600 medarbetare har sagts upp på grund av arbetsbrist och 1 100 har valt att lämna myndigheten. Detta har lett till att kommunerna tvingas ta ett allt större ansvar i arbetsmarknadspolitiken.

En fungerande arbetsmarknadspolitik kräver öronmärkta resurser till arbetsmarknadspolitiska insatser. Självfallet kan arbetsmarknadspolitiken förbättras och bli effektivare – men då måste ett nytt alternativ åtminstone vara på plats och i bruk det operativa dagliga arbetet.

Statistiken visar också att arbetsmarknadspolitiska insatser inom utbildningssektorn minskat de senaste åren. Det har skett i en tid då många företag inte hittar rätt kompetens och känner en påtaglig oro för den framtida kompetensförsörjningen. Det är viktigt att säkerställa en god kompetensförsörjning i hela landet.

Jag ser varje dag helt fantastiska insatser som görs i Arbetsförmedlingens regi. Det är jag är glad över.

 

Daniel Thörner

ST-medlem och arbetsförmedlare

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.