I början av februari beslutade Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd att mannen ska avskedas. Nämnden har även åtalsanmält mannen då de anser att det finns skälig misstanke om sexuellt ofredande i tjänsten.
Bild: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen
I början av februari beslutade Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd att mannen ska avskedas. Nämnden har även åtalsanmält mannen då de anser att det finns skälig misstanke om sexuellt ofredande i tjänsten.

Hantera Arbetsförmedlingen med respekt

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-12-19

Det vore klokt av mitt gamla parti att ta ett ordentligt steg tillbaka, skriver Börje Hörnlund, tidigare arbetsmarknadsminister för Centerpartiet, om Arbetsförmedlingens omstöpning. Att som Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Ådahl lägga hela skulden för minskningen av antalet kontor på myndighetens tidigare generaldirektör är fegt, anser han.

Arbetsförmedlingen har ett tungt och ansvarsfullt uppdrag och bör hanteras med respekt. Det är något som jag lärt mig av min närapå livslånga erfarenhet av verksamheten, bland annat som arbetsmarknadsminister på 1990-talet och senare landshövding i Västernorrlands län.

I en så stor myndighet som Arbetsförmedlingen finns alltid skäl att söka förbättringar och rationaliseringar. Men det bör ske i samarbete med Arbetsförmedlingen och inte genom de ”låt gå-liberala” förslag som nu ligger på bordet.

Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson i mitt eget tidigare parti, Centerpartiet, motiverar agerandet gentemot Arbetsförmedlingen med att han träffat någon som inte fått någon hjälp att tala om av myndigheten.

Rätt och riktigt! Flertalet av dem som träder in på arbetsmarknaden har hälsa, utbildning, kontakter med mera, som gör att de inte behöver Arbetsförmedlingens tjänster.

Risken är stor att det blir dessa personer som de privata företagen som ska bli Arbetsförmedlingens leverantörer vill jobba med. Det vill säga de riktigt lättplacerade.

Men sedan finns en rätt stor grupp som inte fått livets alla goda gåvor. Det finns också många som är slitna och som närmar sig pensionsåldern. Det finns även invandrare som kan behöva hjälp att komma till egen försörjning. Mot dessa människor är arbetsgivarna mer än avvaktande. Tidigare har det alltid varit en grundtanke i Centerpolitiken att aldrig glömma ”de sämst ställda”.

Alliansregeringen skadade Arbetsförmedlingen, när de tillsatte en tandläkare utan erfarenhet av myndigheten som generaldirektör. Regeringen fattade också beslut som ledde till att ett antal mer eller mindre lycksökande företag fick uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. Sammantaget ledde det till en förstörelse av det som tidigare fungerade bra eller hyggligt.

Martin Ådahl framhåller att de budgetnedskärningar som röstades igenom av Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna – utan analys och bakgrund – är grunden till Arbetsförmedlingens nuvarande situation. Det är riktigt att en indragning på sammanlagt flera miljarder kronor från förvaltningsanslaget och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna sätter djupa spår.

Men Martin Ådahl glömmer att både Centerpartiet och Liberalerna i riksdagen lade ned sina röster och därmed i praktiken stödde budgetminskningen.

Nu försöker Martin Ådahl lägga hela skulden för minskningen av antalet kontor på Arbetsförmedlingens förra generaldirektör. Det är ett fegt utspel. Enligt min mening är det en myndighetschefs uppgift att följa de ekonomiska ramar som riksdagen fastställt, även om de saknar verklighetsförankring.

I mitt uppdrag som arbetsmarknadsminister hade jag nära kontakt med det dåvarande Arbetsmarknadsverket. I stort sett varje vecka hade jag sammankomster med Arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör Göthe Bernhardsson. Han fick informellt ge synpunkter på varje regeringsförslag som kunde påverka arbetsmarknaden.

Länsarbetsdirektörerna träffade jag varje månad på Aske kursgård. Merparten av dessa viktiga personer var socialdemokrater – men de gjorde allt för att hjälpa mig och framför allt för att hjälpa de många, många arbetslösa. Det var praktiskt hårt arbete och inte några billiga och politiska utspel som var ledstjärnan för alla.

Jag är övertygad om att det vore klokt av mitt gamla parti att ta ett ordentligt steg tillbaka och inte tvinga övriga inblandade till felaktiga ställningstaganden. Följden av felaktiga beslut kan bli iögonfallande fram till nästa val. Om vårt land då är inne i en sämre konjunktur blir det parti som varit pådrivande och skrytsamt det som får bära ”hundhuvudet”. Kom ihåg att det inte är företrädarna för ”låt gå-liberalismen” som ska glädjas, utan frågan rör ytterst de svagaste på vår arbetsmarknad.

Börje Hörnlund

Arbetsmarknadsminister 1991–1994

Landshövding i Västernorrlands län år 1996–2000

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Inlagt av Göran Pettersson (ej verifierad) fre, 12/20/2019 - 09:39
En mycket insiktsfull artikel från tidigare arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund. Att partipolitisera Arbetsförmedlingen som Martin Ådahl är en symbol för har bara fått negativa konsekvenser. Han verkar nu vara satt i karantän av sitt parti. Personligen tror jag att "förnyelseresan" som initierades av förra generaldirektören var rätt väg samtidigt som förändringstakten var rimlig med sitt femåriga perspektiv.
Inlagt av Åsa Jacobs (ej verifierad) fre, 12/20/2019 - 18:27
Förnyelseresan skapade några diken med splittringen av organisationen i olika Verksamhetsområden anser jag. Det försenar och försvårar när vi tillhör olika organisationer och kräver fler mötestid på olika nivåer för att samarbeta.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.