Ställ krav på en ny TCO-ordförande

DEBATT: TCO2019-10-30
Snart ska TCO välja en ny ordförande. Den som vill leda den fackliga centralorganisationen måste avkrävas besked om sin syn på dess prioriteringar, skriver Per Erik Boivie, tidigare chef för TCOs utvecklingsenhet, som vill se ett större fokus på framtidsfrågor som hållbar utveckling, klimatet och arbetsmiljön.

Snart ska en extrakongress välja en ny ordförande för TCO. Det är ett viktigt val. För nu handlar det inte om något mindre än om organisationens överlevnad efter många års utförslöpa.

Visst har TCO haft framgångar som fortfarande har stor betydelse för medlemmarnas arbetsvillkor. Framgångar med räckvidd till arbetsplatser långt utanför Sveriges gränser. Och det har skett genom en bred ansats som inkluderat hållbar utveckling, klimatfrågan och arbetsmiljön.

Men under 2000-talet har det blivit tystare från TCO om dessa frågor – samtidigt som de nu dominerar samhällsdebatten såväl i Sverige som i världen i övrigt. Inte minst tack vare 16-åriga Greta Thunbergs storartade och gränslösa opinionsarbete.

Locket lades på när TCO-styrelsen för fem år sedan fattade det anmärkningsvärda beslutet att organisationen i fortsättningen inte skulle arbeta med frågor inom de nämnda områdena. Borde inte ett sådant beslut ansetts handla om ”verksamhetens inriktning” och därmed fått avgöras genom kongressbeslut?

Efter styrelsebeslutet skrev jag i maj 2014 en debattartikel i Publikt med rubriken ”TCOs walk over i miljöfrågan”. Den möttes av total tystnad. Kan denna avsaknad av respons ses som en del i den tystnadskultur och historielöshet som präglat organisationen under senare år?

Nu gäller det att finna ny ordförande som vill ”ge järnet” för TCO. Det behövs en person som kan göra skillnad, som kan visa vad facket förmår. Och inte ser uppdraget som ett steg uppåt i karriären.

Under såväl mina 26 år som anställd inom ”TCO-familjen” som tiden därefter har min övertygelse stärkts att ledarskapet är avgörande för verksamhetens framgång. Liksom för medarbetarnas arbetsmiljö och engagemang. En bra ordförande ska genom sin närvaro och sina handlingar tjäna som förebild och inspirationskälla. Och inte minst stimulera till nytänkande. En dålig ledare gynnar ”ja-sägare” och skapar osäkerhet.

Kanske är det dags att välja en TCO-ordförande utifrån, i stället för att som traditionellt utse en förbundsordförande?

Och varför inte hämta inspiration från EU inför valet av TCO-ordförande? Jag tänker på EU-parlamentets tuffa utfrågning som skedde av alla de 27 föreslagna EU-kommissionärerna, där de fick de precisera vad de ville uppnå som EU-kommissionärer.

Jag skulle önska att kandidaterna till ordförandeposten innan ordförandevalet fick besvara några centrala frågor:

  • Vad är din agenda för den kommande mandatperioden?
  • Vad vill du göra långsiktigt för att TCO ska bli en stark samhällskraft som såväl medlemsförbunden som dess medlemmar kan känna sig stolta över?
  • Om och när kommer hållbar utveckling, klimatfrågan och arbetsmiljön upp på dagordningen igen, och vad vill du göra inom dessa områden?

Min förhoppning är att en ny TCO-ordförande förstår att prioritera de verkliga framtidsfrågorna för en facklig organisation i dag.

 

Per Erik Boivie

Tidigare chef för TCOs utvecklingsenhet

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.