Bild: Getty Images

Lagen skyddar din rätt att ta rast

KORT OM2023-06-29

För att kunna hålla fokus en hel arbetsdag är pauser nödvändiga. Regelbunden återhämtning under arbetspassen motverkar ohälsosam arbetsbelastning och stress. Därför är rätten att ta raster och pauser reglerade i lag.

 1. Inte mer än fem timmar utan rast
  Enligt arbetstidslagen får du inte arbeta mer än fem timmar i sträck utan rast. På rasten, som är obetald, får du lämna arbetsplatsen och behöver inte vara nåbar. Rasten ska vara schemalagd, exempelvis som lunch. Arbetstidslagen slår inte fast hur lång en rast ska vara, men Arbetsmiljöverket rekommenderar minst 30 minuter.

 2. Rast kan bli måltidsuppehåll
  En rast får bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena, exempelvis på grund av en oförutsedd händelse. Måltiden måste då intas på arbetsplatsen och du kan kallas in i arbete under tiden. Till skillnad mot rast ingår måltidsuppehåll i den betalda arbetstiden.

 3. Alla har rätt till pauser
  Kortare pauser i arbetet är något annat än rast, och något alla har rätt till. Arbetstidslagen anger inte exakt hur många eller hur långa pauserna ska vara, utan slår fast att arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs. Pauser räknas som arbetstid, och under dem kan du exempelvis hämta kaffe, gå på toaletten eller göra rörelseövningar.

 4. Avtal kan ha särskilda regler
  Arbetsmarknadens parter har möjlighet att avtala om andra regler för raster och pauser än de som finns i arbetstidslagen. För statligt anställda innehåller de centrala avtalen inga sådana regler, men det kan förekomma i lokala avtal. Fråga din fackliga företrädare om du är osäker på vad som gäller på din arbetsplats.

 5. Mikropauser förebygger ohälsa
  Att då och då ta sig en bensträckare eller titta ut genom fönstret en liten stund har positiva effekter på hälsan och ökar förmågan att fokusera under hela arbetsdagen. Forskning visar att mikropauser påverkar vår möjlighet att hantera stress. Utan den återhämtning som regelbundna, korta pauser ger ökar risken för ohälsa.

 6. Skyddsombud och fack kan ge stöd
  Om du upplever att du inte har möjlighet att ta paus från jobbet under arbetsdagen ska du i första hand påtala det för din chef. Om problemet inte åtgärdas bör du kontakta ditt skyddsombud eller en facklig representant. En arbetsgivare som bryter mot arbetstidslagens regler kan straffas med böter. 

Appar kan påminna

Med hjälp av en app kan du få en påminnelse när det är dags att ta paus. Flera pausappar har också program med övningar för den som vill bryta stillasittandet med rörelser – några av dem är Ergopop, Microbreak och Pausit.

Viktigt med avbrott under förmiddagen

Även om du känner dig pigg i början av arbetsdagen är det viktigt att klämma in en paus även under förmiddagen. En amerikansk studie har visat att den som tar en tidig paus har mer energi på

eftermiddagen än den som struntar i förmiddagsåterhämtningen.

Arbetsgivare kan sätta stopp för rökpaus

Det finns ingen lag som förbjuder rökning under arbetstid, men enligt en dom från 2008 har arbetsgivare rätt att införa ett sådant förbud. Eftersom pauser ingår i arbetstiden återstår då endast rasten att röka på. Men de flesta arbetsplatser har inget förbud mot rökning på arbetstid.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA