Från 1900 till 1920 var dragkamp en olympisk gren, och 1912 drog Sverige hem OS-guldet. Om samtalet om lönen med chefen känns som en lika tuff match, kan det vara klokt att träna på dina bästa argument inför ert möte.
Bild: Getty Images
Från 1900 till 1920 var dragkamp en olympisk gren, och 1912 drog Sverige hem OS-guldet. Om samtalet om lönen med chefen känns som en lika tuff match, kan det vara klokt att träna på dina bästa argument inför ert möte.

Lönesamtalet – din möjlighet att påverka lönen

KORT OM2021-09-14

De flesta anställda har varje år ett samtal om sin lön med sin chef. Upplägget kan skilja sig åt – men för den som har goda argument ska det finnas möjlighet att påverka lönesättningen.

 1. Löner kan sättas på olika sätt

  Det finns två huvudmodeller för hur en lönerevision går till. Den ena modellen kallas kollektiv löneförhandling – då har den anställde först ett lönesamtal med sin chef om arbetsresultat och utveckling, varefter fackliga företrädare förhandlar med arbetsgivaren och kommer överens om de nya lönerna. Den andra modellen innebär att chefen och den anställde ska komma överens om den nya lönen. På det statliga området kallas detta ”lönesättande samtal”.

   
 2. Inom staten finns valmöjlighet

  I många branscher fastställs i det centrala kollektivavtalet vilken modell som används vid lönerevisionen. För STs medlemmar på statliga bolag gäller exempelvis normalt kollektiva löneförhandlingar. STs avtal för de statliga myndigheterna ger fack och arbetsgivare på arbetsplatsen möjlighet att använda lönesättande samtal, om de är överens om det – annars gäller lönesamtal och traditionella kollektiva förhandlingar. På en del arbetsplatser har medlemmarna själva fått välja vilken modell som ska gälla för dem.

   
 3. En chans att påverka din lön

  Oavsett vilken modell som tillämpas på din arbetsplats innebär samtalet om lönen en chans för dig att lägga fram dina argument för att få högre lön – och att förstå din chefs perspektiv. I samtalet kan ni diskutera ditt ansvar och din prestation. På så sätt kan du säkerställa att din chef har koll på dina arbetsuppgifter och dina resultat. Du ska också kunna få svar på vad du kan göra för att höja din lön på längre sikt.

   
 4. Ta fram fakta

  För att ha så god chans som möjligt att påverka din lön genom samtalet är det viktigt att du förbereder dig väl. Ta del av de lönekriterier som gäller på arbetsplatsen och utgå ifrån dem i din argumentation. Fundera över om du tagit på dig nya arbetsuppgifter eller fått utökat ansvar. Ta fram exempel på sådant du åstadkommit. Du kan ta hjälp av facket inför samtalet. Är du med i ST kan du tala med dina lokala företrädare eller ST Direkt. På STs sajt kan du hitta lönestatistik.

   
 5. Facket kan förhandla för dig

  Om du haft ett lönesamtal som ska följas av en facklig förhandling, och inte tycker att du fått gehör för dina argument, kan du ta upp det med dina fackliga företrädare inför förhandlingarna. Tänk dock på att de måste se till helheten och företräda alla medlemmar. Är du statligt anställd och har haft ett lönesättande samtal med din chef där ni inte blivit överens, ska oenigheten framgå i minnesanteckningarna. Då kan frågan hanteras enligt den ordning som har bestämts, exempelvis i en förhandling mellan det lokala facket och arbetsgivaren.

   
 6. Missa inte utvecklingssamtalet

  Lönesamtalet är inte samma sak som ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet fokuserar på din lön i förhållande till dina arbetsuppgifter och din prestation. Ett utvecklingssamtal – som också är något många kollektivavtal reglerar – kan handla om din utveckling på jobbet, förändrade krav i ditt arbete samt behovet av kompetensutveckling för att möta dessa krav. Ofta sätts i detta samtal också mål för ditt arbete och din utveckling.

Lönesättande samtal är vanligt i staten

Enligt Arbetsgivarverkets statistik har andelen statliga arbetsplatser som helt eller delvis använder sig av lönesättande samtal, där chef och medarbetare kommer överens om ny lön, ökat under de senaste åren. I en medlemsenkät 2017 svarade 52 procent av ST-medlemmarna att deras lön bestämts i samtal med chefen. Mindre än var tredje, 29 procent, uppgav att lönen satts i förhandlingar mellan ST och arbetsgivaren.

Många säger sig inte ha haft samtal om lön

Trots att STs kollektivavtal föreskriver att den anställde har rätt till ett samtal om lön med sin chef i samband med lönerevisionen är det många medlemmar som inte anser sig ha haft det. I STs medlemsenkät 2017 svarade nästan en tredjedel, 32 procent, att de inte haft något sådant samtal.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA