Bild: Getty Images

Omställningsavtalet kan ge dig rätt till stöd

KORT OM: OMSTÄLLNINGSAVTAL2024-02-13

När verksamheter står inför besparingskrav och nedskärningar kan det leda till uppsägningar. Om du skulle förlora jobbet finns det avtal som kan underlätta omställningen och ge dig ekonomiskt och praktiskt stöd.

 1. Ett avtal som ger ökad trygghet
  Utöver de insatser och den ersättning som Arbetsförmedlingen respektive a-kassorna erbjuder kan kollektivavtal ge möjlighet till extra stöd om du blir uppsagd. Är du statligt anställd regleras det i omställnings­avtalet, som tecknats mellan Arbets­givarverket och de fackliga organisationerna inom staten. Arbetar du på bolag inom Almega­området eller hos en arbetsgivare som tillhör Arbetsgivaralliansen omfattas du i stället av de huvudavtal som slutits mellan arbets­givarna och PTK.

 2. Organisationer stöttar uppsagda
  Om du blir uppsagd på grund av arbets­brist ska arbetsgivaren anmäla dig till en omställningsorganisation. Vilken organisation du tillhör beror på vilket avtal som gäller på din arbetsplats. Är du statsanställd ges stödet av Trygghetsstiftelsen. Jobbar du på ett bolag inom Almegaområdet får du hjälp av Trygghetsrådet TRR. Anställda hos arbetsgivare inom Arbetsgivaralliansen hör till Trygghets­rådet TRS.

 3. Krav styr möjligheten att få hjälp
  De olika omställningsorganisationerna har olika kvalifikationskrav. Har du haft en tillsvidareanställning på en statlig myndighet krävs det att du har arbetat i minst ett år för att du ska ha rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen. Även den som haft en tidsbegränsad anställning kan få stöd. För statsanställdas del krävs att den tidsbegränsade anställningen varat i minst två år i följd hos samma arbetsgivare.

 4. Stödet ska öka chansen till nytt jobb
  Omställningsorganisationerna ska underlätta för dig att hitta ett nytt jobb, starta egen verksamhet eller gå vidare till en annan sysselsättning, såsom studier eller praktik. De erbjuder till exempel jobbcoachning, matchningstjänster, kompetenshöjande aktiviteter och utbildningar. En vanlig insats är att du får träffa en rådgivare som hjälper dig att identifiera vilket stöd du behöver.

 5. Vissa avtal ger längre uppsägningstid
  Är du statsanställd och blir uppsagd på grund av arbetsbrist ger omställnings­avtalet dig en längre uppsägningstid. Som längst kan den uppgå till tolv månader. Stats­anställda har även möjlighet att vara tjänstlediga med lön under uppsägningstiden för att genomföra omställningsaktiviteter som planerats tillsammans med Trygghetsstiftelsen. Någon förlängd uppsägningstid finns inte i de avtal som omfattar anställda som hör till trygghetsråden TRR och TRS.

 6. Uppsagda kan få extra pengar
  ­Omställningsorganisationerna kan även ge ekonomiskt stöd. Har du arbetat i statlig verksamhet och blir arbetslös kan du ansöka om a-kasseförstärkning hos Trygghetsstiftelsen. Den kompletterar a-kassan och kan ge en ersättning som motsvarar upp till cirka 80 procent av din tidigare lön. Du kan också ha rätt till en inkomstförstärkning om du får ett nytt jobb med lägre lön. Trygghetsråden TRR och TRS kan ge ett kompletterande ekonomiskt stöd utöver a-kassan i form av en avgångs­ersättning.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA