Bild: Getty Images

Parternas avtal reglerar löner och villkor

KORT OM: KOLLEKTIVAVTAL2023-12-22

Frågan om kollektivavtal har varit i hetluften. På flera stora företag har facken stridit för något som många uppfattat som en självklar rätt. Men vad innebär ett kollektiv­avtal egentligen?

 1. Avtal ger stabilitet
  I Sverige är lagstiftningen om löner och andra arbetsvillkor begränsad, frågorna regleras i stället främst i kollektiv­avtal. Om avtal saknas kan arbetsgivaren ändra villkoren utan förhandling, och facken kan ta till stridsåtgärder. Därför är stabilitet, ”ordning och reda”, argument för kollektivavtal som både fack och arbetsgivarorganisationer framfört.

 2. Reglerar inte bara löner
  Kollektivavtal kan vara centrala, mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer, och lokala, mellan en­skilda arbetsgivare och fack på arbetsplatsen. ST har flera centrala kollektivavtal med Arbets­givarverket, som är arbetsgivarorganisation på det statliga området, och med Almega för medlemmar på den privata sidan. Avtal om löner och andra villkor omförhandlas regelbundet, medan andra kan löpa under längre tid, som avtalen om tjänstepension och om stöd vid omställning.

 3. Lokala avtal har stor betydelse
  ­­De centrala avtalen kompletteras i många fall av lokala avtal. Det är exempel­vis vanligt med avtal om samverkan på arbetsplatsen, och där har det centrala ramavtalet mest en stödfunktion. Vissa typer av avtal, såsom distansarbetsavtal, finns inom staten än så länge enbart på lokal nivå.

 4. Flera fack – flera avtal
  Arbetsgivarna kan sluta separata löne­avtal med olika fackliga parter. På det statliga området ingår ST tillsammans med andra fackförbund i en förhandlings­organisation som tecknar avtal. Även Saco-S och LO-förbundet Seko har avtal för myndighetsanställda. För anställda som inte är med i facket bestämmer den enskilde arbetsgivaren vilket löneavtal som ska tillämpas.

 5. Stort värde för den anställde
  Kollektivavtalen reglerar rättigheter och skyldigheter på en rad områden, och har stor ekonomisk betydelse. Värdet av exempelvis föräldralön, övertids­ersättning, ­ersättning vid långa sjukfall, extra semester­dagar, tjänstepension och försäkringar kan uppgå till många tusen­lappar per år för den enskilde arbetstagaren.

 6. Under avtalstiden råder fredsplikt
  Om det finns ett kollektivavtal om löner råder fredsplikt under avtalstiden. Fackförbunden får då inte ta till stridsåtgärder som att strejka. Men det finns undantag – fackförbund kan stötta varandra i kampen för kollektivavtal genom sympatiåtgärder. I IF Metalls konflikt för kollektivavtal på Tesla har exempelvis ST och Seko blockerat leveranser med Postnord. 
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA