Bild: Getty Images

Så fungerar flexpension

KORT OM: FLEXPENSION2023-12-08

Flexpensionen kan ge dig mer pengar i pensionskuvertet eller dryga ut din inkomst om du vill och får gå ned i tid de sista arbetsåren. Men hur långt flexpengarna räcker beror på hur mycket din arbetsgivare hinner betala in.

 1. En chans att trappa ned
  Flexpension finns i de flesta större kollektivavtal. En del av det belopp som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension avsätts till flex­pensionen. Pengarna kan användas till att gå ned i arbetstid i slutet av arbetslivet eller till att dryga ut din tjänste­pension.

 2. Arbetsgivaren bestämmer
  Flexpensionen innebär inte att du har rätt att arbeta deltid – det måste arbetsgivaren godkänna. Om du får ett nej kan du be facket begära en förhandling där arbetsgivaren motiverar beslutet, men det är arbets­givaren som har sista ordet.

 3. Olika avtal ger olika mycket
  ­­Storleken på inbetalningarna och reglerna för flexpensionen varierar. För de flesta statsanställda motsvarar inbetalningen 1,5 procent av lönen från och med 2024. Huvudregeln är att statsanställda tidigast får ta ut pengar vid 63 års ålder.

 4. Yngre hinner tjäna in mer
  Flexpension började införas i kollektivavtal i mitten av 2010-talet. Eftersom sparandet är långsiktigt kommer den som snart ska gå i pension inte hinna tjäna in några större summor. För dem som är yngre blir avsättningarna mer betydande.

 5. Ta hjälp av ditt pensionsbolag
  Om det är klokt att använda flexpensionen och gå ned i arbetstid eller om du bör spara pengapotten kan vara svårt att räkna ut på egen hand. Är du osäker på hur långt pengarna räcker kan du ta hjälp av det bolag som förvaltar din tjänstepension. Statsanställdas flexpension placeras hos Kåpan.

 6. Ersättningar kan påverkas
  Överväger du att trappa ned arbets­­tiden bör du också tänka på att du då får mindre i lön, vilket innebär att du tjänar in mindre pengar till den allmänna pensionen. Det påverkar också hur mycket du får i ersättningar från försäkringar, exempel­vis om du blir sjuk eller arbetslös.

Så mycket får du i flexpension om du är statligt anställd

För statsanställda regleras avsättningarna till flexpensionen i pensionsavtalet PA 16. Avtalet har nyligen omförhandlats så att även anställda födda 1987 eller tidigare får avsättningar till flexpension från och med 2024. Då gäller följande:

 • För anställda födda 1988 ­eller ­senare betalar arbetsgivarna liksom tidigare in 1,5 procent av ­lönen till flexpension. Avsättningarna på­börjades 2016.
 • För anställda födda mellan 1987 och 1966 påbörjas avsättningar till flexpension motsvarande 1,5 procent av lönen 2024. Denna grupp har tidigare haft möjlighet att an­söka om delpension. Den möjlig­heten försvinner nu.
 • För anställda födda 1965 eller tidigare införs en ny avsättning på 0,5 procent av lönen till flexpension. Att anställda i denna grupp får en lägre flexpension beror på att de behåller möjligheten att ansöka om delpension.

Så mycket får du i flexpension om du är anställd i ett bolag

Efter avtalsrörelsen 2017 infördes flexpension för STs bolagsanställda medlemmar. Avsättningarna till flexpensionen påbörjades samma år och uppgick då till 0,4 procent av löneutrymmet.

Under de följande avtalsperioderna har inbetalningen stegvis höjts. I årets avtalsrörelse enades fack och arbetsgivare om ytterligare höjning av insättningarna till flexpensionen, som sammantaget blir 1,3 procent av lönen till och med 2025.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA