Bild: Getty Images

Så funkar företagshälsovården

KORT OM2020-10-14

Du känner säkert till att företagshälso­vården finns. Men kanske inte hur du gör för att få hjälp eller vilket stöd du kan få. Här är sex punkter som beskriver hur företagshälsovården fungerar.

1. Ett stöd till arbetsgivaren

Som anställd har du enligt arbetsmiljölagen rätt till en bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden som är anpassade till dina förutsättningar. Om din arbetsgivare inte själv klarar av att tillgodose detta, eller saknar kapacitet att hantera frågor som rör arbetsmiljö, måste arbetsgivaren ta hjälp av ett företag som erbjuder företagshälso­vård.

2. Kan hjälpa till med mycket

Genom företagshälsovården kan du få experthjälp med både fysiska och psykosociala problem i din arbetsmiljö. Beroende på vilket avtal din arbetsgivare har kan det handla om allt från ergonomi till stresshantering. Företagshälsovårdens arbete är ofta förebyggande, men du kan även få hjälp med anpassningar, rehabilitering eller stödsamtal om det skulle behövas.

3. Kostar dig inget

Den hjälp du som anställd får genom företagshälsovården betalar du ingen­ting för. Det är arbetsgivaren som godkänner vården, beställer den och står för alla kostnader. Det görs antingen genom ett löpande avtal eller inköp av specifika tjänster när behovet uppstår.

4. Du går via arbetsgivaren

Behöver du stöd från företagshälsovården ska du oftast vända dig till din arbetsgivare, som sedan kontaktar företagshälsovården. Tillsammans kommer ni därefter fram till lämpliga insatser. Beroende på hur avtalet ser ut kan du som anställd i vissa fall också vända dig direkt till företagshälsan. Exempelvis är det vanligt att man har rätt till samtalsstöd utan chefens godkännande.

5. Kan vara skattepliktigt

I och med en lagändring 2018 kan vissa tjänster som företagshälsovården erbjuder, som inte direkt hänger ihop med arbetsmiljöarbetet, förmånsbeskattas. F­örändringen har från vissa håll fått kritik för att vara otydlig, men innebär att exempel­vis hälsoundersökningar som inte har en direkt koppling till arbetet numera kan vara skattepliktiga.

6. Finns för alla inom staten

I undersökningar från Arbetsmiljö­verket svarar omkring 60 procent av alla sysselsatta män och kvinnor mellan 16 och 64 år att de har tillgång till företagshälsovård genom sitt arbete. Alla som är statligt anställda har tillgång till företagshälsovård.

1 300 kronor

1 300 kronor per anställd och år. Så mycket satsar de myndigheter, företag och organisationer som använder extern företagshälsovård, enligt bransch­organisationen Sveriges Företags­hälsor. Området omsätter totalt omkring fyra mil­jarder kronor per år.

Verksamhet med lång historia

Företagshälsovården växte fram under det tidiga 1900-talet, när industrialiseringen förändrade arbetslivet. Så småningom skrevs regler om företagshälsovård in i lagar och avtal.

  • 1946

Svenska industri­läkarföreningen, som arbetar för att öka kunskapen om yrkessjukdomar, byter namn till Företags­läkarföreningen.

  • 1953

Den första företags­hälsovårds­centralen börjar sin verksamhet.

  • 1979

Stats­hälsan, en bransch­hälsa för det statliga området, startas.

  • 1981

I stort sett hela den offentliga sektorn omfattas av avtal om företagshälsovård.

  • 1986

Arbetsgivare blir skyldiga att erbjuda anställda företagshälsovård om arbets­förhållandena kräver det. Samma år ratificerar Sverige som första land Internationella arbets­organisationens konvention om företagshälsovård, och åtar sig därmed att bygga ut företagshälsovård för alla arbetstagare.

  • 1993

Statsbidragen till företagshälsovården tas bort och marknaden avregleras. Statshälsan byter namn och blir Previa.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.