Bild: Getty Images

Så kan du fokusera bättre

KORT OM: KONCENTRATION2024-06-14

Ingen kan hålla fullt fokus på sina arbetsuppgifter timme efter timme. Men med kunskap om hur din hjärna fungerar kan du bli mer effektiv.

 1. Lär känna din egen förmåga
  Förmågan att koncentrera sig beror på såväl arv som miljö. Olika personer kan koncentrera sig olika länge på samma arbetsuppgift. Genom att lära känna sina egna gränser blir det lättare att ta paus med lämpliga mellanrum. Pausen ska vara kort, några minuter, så att det är lätt att hitta fokus igen.

 2. Distraktion gör arbetet svårare
  Koncentration är starkt kopplat till arbetsminne – förmågan att lagra och bearbeta information i stunden. Den som har bra arbetsminne har också lättare att koncentrera sig. Arbetsminnet är begränsat, och därför är distraktioner av olika slag det största hotet mot möjligheten att hålla kvar information och därmed mot förmågan till koncentration. Vill du jobba fokuserat gäller det att undvika andra saker som kan fånga uppmärksamheten, visar forskningen.

 3. Mobilen är ett störningsmoment
  En vanlig orsak till distraktion är våra mobiler. I en studie från University of Chicago fick en grupp ha mobilen framför sig på ett bord, en annan fick ha den i fickan och en tredje hade mobilen i ett annat rum. När försökspersonernas koncentrationsförmåga mättes fick den tredje gruppen bäst resultat. Forskarnas slutsats var att blotta närvaron av mobilen, även om den är avstängd, försämrar koncentrationsförmågan.

 4. Pianospel kan vara bra träning
  Arbetsminnet försämras från 25 års ålder, men det går att träna upp det och därmed koncentrationsförmågan. En typ av träning som forskare konstaterat kan vara effektiv är att dagligen spela schack eller ett instrument. Det ger hjärnan träning av arbetsminnet eftersom den som spelar måste koncentrera sig och komma ihåg sekvenser av drag eller noter.

 5. Bättre fokus när svårigheten ökar
  I en studie vid Högskolan i Gävle lät forskare personer placerade i en bullrig miljö läsa en text skriven antingen i Times New Roman eller i det mer svårlästa typsnittet Haettenschweiler. Det visade sig att försökspersonerna kom ihåg mer av texten och hittade fler fel när de läste det mer svårlästa typsnittet. Forskarnas slutsats är att det kan hjälpa att öka svårighetsgraden när man behöver fokusera på en uppgift och utsätts för störningar, exempelvis i ett kontorslandskap.

 6. Flow – ett tillstånd att sträva efter
  Flow kallas det tillstånd då vi är totalt koncentrerade på vad vi gör. Tillståndet beskrivs ofta som att man tappar greppet om tiden, sig själv och de egna tankarna, och det upplevs som mycket positivt. För att uppnå flow krävs skicklighet, glädje och en lagom stor utmaning. En alltför lätt uppgift kan tråka ut, och en för svår uppgift kan bli för stressande, enligt forskningen.

Schackspelarens uppvisning i koncentration

2016 satte Timur Gareyev från Uzbekistan världsrekord i simultant blindschack. Med förbundna ögon spelade han 48 partier samtidigt, varav han vann 35, spelade oavgjort i 7 och förlorade 6. I blindschack får spelarna inte se brädet, utan måste hålla alla pjäsers positioner i minnet medan dragen utförs med schacknotationer. I simultanschack spelar uppvisaren flera matcher samtidigt och gör ett drag i taget på vardera bräde.

Behåll fokus med Pomodorometoden

Det finns många olika metoder som tagits fram för att främja fokus och koncentration. En av dem är Pomodorometoden, som utvecklades på 1980-talet av studenten Francesco Cirillo. Metoden går ut på att jobba koncentrerat i 25 minuter och därefter pausa i 5 minuter, för att efter två timmar ta en längre paus på 30 minuter.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA