Publikt besökte Landsarkivet i Lund i april 2020.
Publikt besökte Landsarkivet i Lund i april 2020.

Riksarkivet har fortfarande en svår ekonomisk situation

SÅ GICK DET: RIKSARKIVET2023-10-06

2020 befann sig Riksarkivet i en ekonomisk kris. Även om läget fortfarande är besvärligt upplever fackliga företrädare att samarbetet med arbetsgivaren fungerar bättre i dag.

2020 befann sig Riksarkivet i en ekonomisk kris, bland annat till följd av en digitaliserings­process och ökade lokalkostnader när Krigsarkivet flyttades. Samtidigt genomgick myndigheten en stor omställning där en helt ny avdelningsstruktur skulle skapas. Året innan hade personalstyrkan minskats med 10 procent, och när Publikt besökte Landsarkivet i Lund i april 2020 var många anställda oroliga för vad som skulle hända med deras tjänster och hur myndighetens framtid såg ut.

Nu

Ytterligare ett tjugotal personer sades upp från Riksarkivet i den stora omställning som avslutades 2021. Under en period var myndighetens ekonomi i balans, men nu har de stigande hyreskostnaderna och elpriserna ställt till det.

– Vi har ju stora magasin med klimatanläggningar. Arkiven måste hållas kylda för att inte förstöras och det drar mycket el, berättar Catrine Berg­strand, vice avdelningsordförande för ST inom Riksarkivet.

Just nu byggs ett nytt, stort magasin i Härnösand som ska stå klart 2025. Under ett år kommer myndig­heten att ha dubbla hyror och sedan till­kommer flyttkostnader.

– Flytten och bygget ska täckas av vår ordinarie budget, men med de högre kostnaderna blir det svårare, konstaterar Catrine Bergstrand.

En utvärdering av omställningen genomfördes förra året och där framkom bland annat synpunkter på den nya avdelningsstruktur som införts, berättar ST-avdelningens ordförande Anna Forslund.

– En del medarbetare som flyttades från en avdelning till en annan har flyttats tillbaka igen. Den organisation som infördes under omställningen blev inte logisk och avdelningarna blev som stuprör, säger hon.

För att lösa det problemet ses nu organisationen över på nytt, berättar Anna Forslund.

Trots att varken ekonomin eller organisationsstrukturen landat som tänkt, tycker både Catrine Bergstrand och Anna Forslund att en del saker blivit bättre sedan Publikt besökte myndigheten 2020.

– Vi har digitaliserat mer och effektiviserat vissa delar av verksamheten, så vi märker kanske inte av att vi tappat så många kollegor som vi har. Men det är klart att det känns på ett psykologiskt plan och att det är tomt i lokalerna, säger Anna Forslund.

Enligt henne är läget i dag, trots allt, lugnare än det var 2020.

– Då kastades alla upp i luften och ingen visste var de skulle landa. I dag är det ingen som går och väntar på att bli uppsagd eller är rädd att bli av med jobbet.

Dessutom har myndigheten fått en ny personalchef som ST-avdelningen är mycket nöjd med.

– Vi har en samsyn om hur vi vill att myndigheten ska utvecklas, säger Anna Forslund.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA