Anställd riskerar åtal efter otillåtna slagningar

SKATTEVERKET2023-08-15

En anställd på Skatteverket anklagas för att ha gjort otillåtna slagningar i myndighetens system samt misskött sitt arbete under flera år. Myndigheten vill nu att personalansvarsnämnden prövar frågan om att avsluta anställningen och åtalsanmäla mannen.

Enligt den hemställan som Skatteverket lämnat till personalansvarsnämnden ska de otillåtna slagningarna ha gjorts mellan oktober 2022 och april 2023. Totalt rör det sig enligt arbetsgivaren om 31 slagningar i systemen som saknar koppling till mannens arbetsuppgifter och därför inte är tillåtna.

Utöver det ska den anställde också ha gjort 76 slagningar utanför Skatteverkets lokaler, trots att han inte får arbeta på distans. En majoritet av de slagningarna ska ha skett nattetid, utanför arbetstidsramen.

Mannen ska redan 2017 ha fått en tillsägelse efter att ha gjort otillåtna slagningar i myndighetens system.

När den anställde konfronterats med uppgifterna ska han enligt Skatteverkets hemställan ha hävdat att flera av slagningarna berott på att han öppnat ärenden för att se vad de handlat om och därefter bedömt att de varit för svåra för honom att hantera och stängt dem igen. Han ska också ha uttryckt att han är helt säker på att alla slagningarna är tillåtna och ifrågasatt att personalansvarsnämnden skulle involveras.

Utöver att ha gjort otillåtna slagningar har mannen även har misskött sitt arbete, skriver Skatteverket, som anser att hans prestation inte varit tillräckligt bra, vare sig när det gäller kvalitet eller kvantitet. Detta ska också ha påpekats för den anställde vid flera tillfällen under den senaste tioårsperioden.

Skatteverkets uppfattning är att det är anmärkningsvärt att mannen efter över 20 års anställning inte klarar av att självständigt handlägga enkla ärenden. Andra medarbetare ska regelbundet ha behövt kvalitetsgranska och korrigera mannens arbete.

Det stöd och de anpassningar som satts in under tiden anses inte heller ha fått avsedd effekt, vilket lett till att arbetsgivaren bedömer möjligheterna att rätta till bristerna som uttömda.

Den anställde ska under ett möte kring situationen ha svarat att hans uppfattning är att han lyckats bra under omständigheterna.

Mannen ska enligt arbetsgivarens hemställan också ha arbetat hemifrån trots att det inte varit tillåtet, inte dykt upp på möten han kallats till och vid flera tillfällen uppträtt på ett sätt som inte är förenligt med myndighetens medarbetarpolicy.

”Trots upprepade tillsägelser och handlingsplaner är misskötsamheten densamma”, skriver Skatteverket, och konstaterar att förtroendet för mannen är förbrukat. Myndigheten vill därför att personalansvarsnämnden fattar beslut om att skilja mannen från anställningen, eller tilldela honom en annan disciplinpåföljd, samt anmäla honom till åtal för de otillåtna slagningarna i systemen.

Publikt har varit i kontakt med en facklig företrädare som varit inblandad i ärendet, vars uppfattning är att hemställan är orättvis. Enligt den fackliga företrädaren kommer ST att bistå den anställde.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Skatteverket Pan
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA