Arbetsmiljön påverkades av varannandagsutdelning

POSTNORD2020-11-17

Kvaliteten i posttjänsterna är oförändrad, men medarbetarnas arbetsmiljö behöver ses över. Det skriver Postnord i sin delredovisning till Post- och telestyrelsen, PTS, av pilottestet med varannandagsutdelning.

Av:  Tora Villanueva Gran

Pilottestet på Nöbbelövskontoret i Lund inleddes 28 september och ska pågå fram till 23 januari. Då ska beslut fattas centralt om huruvida den nya produktionsmodellen successivt ska bli verklighet i hela landet. Modellen innebär att brev enbart delas ut varannan dag medan paket och varuleveranser fortsätter att nå sina mottagare dagligdags.

– Vi blev utvalda eftersom det inom vårt område finns både tätort och glesbygd. Vi distribuerar dessutom paket och företagspost både på landet och i tätort, säger Mattias Strandell som är produktionschef på Nöbbelövskontoret som förutom norra och västra Lund även innefattar de närliggande orterna Kävlinge, Löddeköpinge och Hofterup.

I Postnords delrapport framkommer att utdelningen kvalitetsmässigt har nått upp till sina mål. Mottagarna har varken drabbats av fler förseningar eller felskick, utan i stället har mätresultaten varit lite bättre än vanligt.

Det beror dock inte på modellen i sig, enligt delrapporten, utan snarare på det ständiga utvecklingsarbete som sker såväl från postterminalen i Malmö som på det enskilda postkontoret.

Även medarbetarnas upplevelser av stress och arbetsbelastning tas upp i rapporten. Överlag har den nya produktionsmodellen fungerat för medarbetarna, enligt Postnord. Men det har varit svårare att i förhand beräkna hur stor volym varje brevbärare ska dela ut under respektive arbetspass. Detta har fått till följd att det varit en utmaning att välja rätt fordon och även inneburit tyngre lyft än tidigare.

Man har också haft svårare att hitta under nya rundor och det har tagit tid att lägga upp den mest effektiva rutten. Enligt rapporten har man också haft problem med att ha med rätt nycklar och portkoder på de nya slingorna.

Det framkommer också att det har varit en fördel att låta enskilda medarbetare ha en typ av slinga på förmiddagen och en annan på eftermiddagen, för att på sätt variera arbetsuppgifter och ergonomi.

Postnord konstaterar att det behövs förändringar för en bättre ergonomi och arbetsmiljö. Man håller också på att se över hur de digitala hjälpmedlen kan vässas.

Arbetsmiljön har dock varit föremål för en kontinuerlig dialog under piloten. I rapporten konstaterar Postnord att det varje morgon varit möte på Nöbbelövskontoret där ansvarig produktionschef gått igenom och återkopplat föregående dygns arbete. En stående punkt har varit medarbetarnas upplevelser. Nöbbelövskontoret för också daglig statistik kring volymer och flöden och medarbetarenkäter har gjorts och planeras i tre steg: före införandet av piloten, nu under testperioden samt efteråt.

– Vi kan inte föregå slutredovisningen. Men utvärderingen visar att försöket hittills överlag gått enligt planerna. Du gissar nog ganska bra när du säger att sannolikheten är ganska stor att det tas beslut om att införa den nya produktionsmodellen i hela landet, säger Tomas Lilja, distributionsområdeschef för samtliga åtta postkontor i Lund.

En annan sak som som lyfts i delrapporten är att det just inom Nöbbelövskontorets områden varit ett problem för medarbetarna att reklamutdelningsdagar inte har kunnat anpassas till den nya modellen på grund av avtal med olika kunder. Detta ska dock inte drabba landet som helhet, men är viktigt att se över, konstaterar Postnord.

Postnord ska lämna en slutredovisning till PTS 4 december.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA