Åtalsanmäls för att ha eftersökt hemlig adress

DOMSTOLARNA2020-11-06

En ordningsvakt vid en tingsrätt i södra Sverige ska ha tagit fram sekretessbelagda uppgifter om en person som han har en personlig koppling till. Personen ifråga har en hotbild mot sig och har därför hemlig adress, enligt personalansvarsnämnden, som nu åtalsanmäler ordningsvakten för tjänstefel.

Ordningsvakten, som har haft olika visstidsanställningar och vikariat vid en tingsrätt i södra Sverige, sökte i januari i år reda på en sekretessbelagd adress till en person via tingsrättens datasystem. Personen i fråga har en koppling till en anhörig till ordningsvakten och har hemlig adress eftersom det finns en hotbild mot hen, enligt beslutet från Domstolsverkets personalansvarsnämnd.

När ordningsvakten i somras fick en ny visstidsanställning vid samma tingsrätt tog han återigen fram adressen till samma person vid ett flertal tillfällen via tingsrättens datasystem, som han hade tillgång till inom ramen för sin tjänst.

Ordningsvakten har även vid ett tillfälle besökt ett lokalt socialtjänstkontor, där han försökte få ta del av handlingar om personen. Socialtjänstens handläggare nekade hans begäran eftersom man bedömde att det fanns en hotbild inblandad. Det ledde till att det uppstod en ”hetsig” diskussion mellan parterna inne på kontoret, enligt handlingarna från personalansvarsnämnden.

Vid ytterligare ett tillfälle tog ordningsvakten fram en sekretesskyddad häktningshandling som gällde en annan person med koppling till den person vars adress han eftersökt vid flera tillfällen. Han mejlade sedan häktningshandlingen till sin privata e-postadress, skriver personalansvarsnämnden i beslutet.

Arbetsgivaren har i anmälan till personalansvarsnämnden angett att man vill skilja ordningsvakten från hans tjänst. Mannen har dock redan avslutat sin anställning på egen begäran.

Nämnden har dock beslutat att åtalsanmäla ordningsvakten för tjänstefel, med motiveringen att han ”har tagit del av uppgifter som han inte har haft behov av i sitt arbete och som har varit sekretessmarkerade”.

Mannen nekar till brott, skriver personalansvarsnämnden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA