Återkrav vanligast från STs kassa

A-KASSAN2015-08-19
STs a-kassa kräver oftare tillbaka utbetald ersättning från deltidsarbetande än någon annan kassa. Man väntar dessutom längre med att betala ut ersättning, visar en granskning av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har granskat a-kassornas hantering av återkrav. Den övergripande slutsatsen av granskningen är att a-kassorna sköter hanteringen på ett bra sätt. Men enligt IAF finns en förbättringspotential, såväl för hur felaktiga utbetalningar uppkommer som för den formella hanteringen och hur lång tid den tar.

I analysen har IAF särskilt granskat STs a-kassa och Alfa-kassan och jämfört dem med övriga a-kassor. Alla arbetslöshetskassor återkräver deltidsersättning i högre utsträckning än heltidsersättning. Det beror på att deltidsarbetslöshet är mer komplicerad att redovisa, enligt IAF. STs a-kassa toppar listan för återkrav av ersättning till deltidsarbetslösa. På IAF kan man, enligt utredaren Jenny Eriksson, bara konstatera att det förhåller sig så här.

– Men vi kan inte förklara exakt varför. Det kan finnas många skäl, säger hon.

Den biträdande kassaföreståndaren på STs a-kassa Reetta Keski-Heiska säger att ST har en högre andel deltidsarbetslösa än många andra a-kassor. Hon säger också att regelverket är komplicerat.

– Det är svårt för den arbetslöse att deklarera kassakortet rätt och det är svårt för arbetsgivaren att fylla i arbetsgivarintyget så att allt blir korrekt.

När a-kassan jämför kassakort och arbetsgivarintyg upptäcker den fel som gör att ersättning måste återkrävas. Enligt Reetta Keski-Heiska tillämpar STs a-kassa nolltolerans.

– Lagen ger inget utrymme för att låta bli att återkräva bara för att det är ett litet belopp. Men framför allt gör vi noggranna kontroller för att upptäcka felen tidigt. Då lär sig medlemmen att göra rätt. Om vi skulle vänta längre är risken att medlemmen gör mer fel och att det sen blir återkrav på flera tusentals kronor.

IAFs rapport visar också att olika a-kassor använder sig olika mycket av möjligheten att hålla inne ersättning under utredningstiden.

STs a-kassa fattade preliminära beslut om att hålla inne ersättningen i mer än vart femte ärende. Motsvarande andel för hela kassakollektivet var tre procent.

– Om det uppstår en misstanke att en medlem gjort grova fel brukar vi innehålla ersättningen under utredningstiden. Men vi håller bara inne den ersättning medlemmen sannolikt inte har rätt till. Domstolsdomar har gett oss kvitto på att vi gör rätt bedömning, säger Reetta Keski-Heiska.

Skäl till återkrav

En felaktig utbetalning av arbetslöshetsersättning kan uppstå på flera sätt. Den kan bland annat bero på att den som söker ersättning avsiktligt eller oavsiktligt lämnar felaktiga uppgifter. En felaktig utbetalning kan också orsakas av att ersättningstagaren inte uppfyller sin skyldighet att lämna nya uppgifter som påverkar rätten till ersättning. En annan orsak kan vara att ersättning betalats ut för tidsperioder när ersättningstagaren inte har uppfyllt de krav som enligt lagen ställs på den enskildes agerande, främst att aktivt söka arbete och att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Källa: IAF

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

A-kassa
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.