Brå vill ha gräns för storlek på asylboenden

MIGRATIONSVERKET2020-11-09

Stora asylboenden med många boende i samma rum leder till konflikter och våld, enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. Det rapporterar Ekot, som tagit del av rapporten.

Brå vill införa en maxgräns för hur stora asylboenden som ska tillåtas. Också antalet personer som delar rum på boendena bör ses över. Det föreslår Brå efter en kartläggning av all polisanmäld brottslighet på landets asylboenden under 2018, då det fanns mer än 30 000 asylsökande på olika boenden, enligt Ekot. Totalt handlar det om 600 anmälda brott under 2018, främst misshandel, skadegörelse och narkotikabrott.

”Ofta är det småsaker som blir stora. Det kan vara att någon tänder en lampa när någon annan vill sova. Och till slut när man bor tillsammans, med kanske upp till sex personer i samma rum, så blir det droppen som får bägaren att rinna över. Och det gäller vid många av fallen vid misshandel och olaga hot”, säger Sara Merenius, som skrivit rapporten, till Ekot.

Ungefär vartannat av de anmälda brotten har riktat sig mot någon som bott vid samma asylboende som gärningspersonen. I 14 procent av fallen är den som blivit utsatt för brottet någon som varit på asylboendet i tjänsten, till exempel väktare eller ordningsvakter.

För att minska brottsligheten på Migrationsverkets asylboenden föreslår Brå enligt Ekot att större kollektiva asylboenden undviks i möjligaste mån. Dessutom föreslår rapporten att Migrationsverket ser över maxgränsen för hur många som får dela rum. Brå vill också se bättre stöd för personer på asylboenden som drabbas av psykisk ohälsa.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA