Förändring av las-åldern utreds

PENSION2024-06-03

1 januari 2026 blir pensionsåldern knuten till en riktålder som följer medellivslängdens utveckling. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över hur den så kallade las-åldern ska anpassas till riktåldern för pension.

Enligt lagen om anställningsskydd, las, har en arbetstagare i dag rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad när han eller hon fyller 69 år. Det är den så kallade las-åldern.

I samband med att pensionssystemet utvecklas och pensionsåldern knyts till en riktålder, bedömer regeringen att även las-åldern måste ses över. Regeringen ger nu därför en särskild utredare i uppdrag att analysera och ta ställning till den närmare utformningen av en anpassning av las-åldern till riktåldern för pension, med ett intervall på två år mellan riktåldern och las-åldern.

Till särskild utredare har regeringen utsett Anders Odmark, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Sundsvall.

Utredningen ska redovisas senast den 30 april 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA