Förslag till nya riktlinjer för digital information

DIGITALISERING2020-03-24
Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.

Diggs nio principer för digital tillgänglighet till information för vidareutnyttjande syftar till att öka effektiviteten och transparensen i samhället, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Principerna ska göra det lättare för den offentliga sektorn att göra information tillgänglig för andra att använda.

”Den offentliga sektorn i Sverige behöver bättre stöd för hur man ska tycka och tänka när man tillgängliggör data och information. Därför har vi tagit fram dessa principer som nu går ut på remiss. Tanken är att sedan bygga vidare på principerna. Målet är att myndigheter och andra i den offentliga förvaltningen ska få ett bra stöd och hjälp när det gäller tillgängliggörande”, kommenterar Kristine Ulander arbetet med principerna på Digg.

Principerna kommer att vara ute på remiss i en månad. Under tiden kan vem som helst lämna synpunkter på dem. Arbetet med principerna har pågått sedan i höstas och arbetsgruppen på Digg har bland annat hämtat inspiration från de nordiska grannländerna.

”Grunden för vårt arbete är faktiskt den norska regeringens principer för öppna data, i kombination med principerna från Svenskt ramverk för digital samverkan, principerna från International Open Data Charter samt våra egna kunskaper och erfarenheter. Vi har också kartlagt målgrupper och intressenter kring öppna data för att se vilka behov de har och tagit med det i arbetet”, skriver Kristine Ulander.

Diggs förslag till principer för digital information

  • Använd öppna standardiserade licenser.
  • Erbjud information avgiftsfritt.
  • Erbjud information utan krav på registrering.
  • Beskriv och synliggör information.
  • Tillgängliggör information efter användarnas behov.
  • Erbjud aktuell, komplett och uppdaterad information.
  • Använd maskinläsbara, öppna och standardiserade format, stabila adresser och unika identifierare.
  • Erbjud ändamålsenlig dokumentation.
  • Uppmuntra till användning och återkoppling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.