JO: Skatteverket måste ha samtycke vid kontrollbesök

SKATTEVERKET2024-06-11

Skatteverkets rutindokument för kontrollbesök med stöd av folkbokföringslagen bör ses över, fastslår Justitieombudsmannen, JO, i ett beslut. Den arbetsbeskrivning som i dag används speglar inte på ett tydligt sätt att åtgärden kräver samtycke, enligt JO.

Skatteverket får med stöd av folkbokföringslagen besluta om kontrollbesök på en fastighet eller i en lägenhet för att kontrollera vilka som kan anses bosatta där. För att ett kontrollbesök ska vara berättigat krävs det att den som berörs av besöket samtycker till att det genomförs. JO konstaterar att det är viktigt att den enskilde inte uppfattar besöket som en tvångsåtgärd.

Chefs-JO Erik Nymansson skriver i ett beslut att det är viktigt att Skatteverket försäkrar sig om att den enskilde har förstått att åtgärden är frivillig samt att myndigheten dokumenterar vilken information personen har fått och hur han eller hon ställer sig till åtgärden. Enligt chefs-JO speglar den arbetsbeskrivning som Skatteverket i dag använder inför kontrollbesök inte på ett tydligt sätt att åtgärden kräver samtycke.

”Rutindokumentet bör därför ses över”, skriver Erik Nymansson i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA