Klart att börja tillämpa gymnasielagen

MIGRATIONSVERKET2018-09-26
Nu kommer Migrationsverket att börja fatta beslut utifrån den ifrågasatta gymnasielagen, sedan Migrationsöverdomstolen gett grönt ljus. De första bifallen kommer inom kort, uppger myndigheten.

Migrationsöverdomstolens dom avkunnades på tisdagen. Den innebär att gymnasielagen inte strider mot EU-rätten, inte heller anser domstolen att lagen kom till utan att regering och riksdag följt stadgad ordning. Beskedet innebär enligt ett pressmeddelande att Migrationsverket upphäver beslutsstoppet som fattades i somras, och kan börja fatta bifallsbeslut med stöd av lagen.

”Vi har nu gått igenom domarna och fattat beslut om att återuppta tillämpningen av den nya gymnasielagen i sin helhet. Det innebär att vi nu kan börja fatta bifallsbeslut i de här ärendena”, kommenterar rättschefen Fredrik Beijer i ett pressmeddelande.

Lagen infördes 1 juli, men hittills har den alltså inte verkställts, eftersom Migrationsdomstolarna i Stockholm och Malmö på olika grunder ansett att lagen inte kan tillämpas. Ansökningstiden sträcker sig till och med söndag den 30 september. Eftersom det bara är fem dagar kvar så är det bråttom att lämna in sin ansökan till Migrationsverket. En ansökan ska skickas in även om asylärendet just nu är överklagat och ska prövas av domstol.

Sedan 1 juli har totalt 9 650 ansökningar kommit in till Migrationsverket. 8 453 ärenden är öppna, det vill säga ärenden som för närvarande handläggs. 1 159 ärenden är avgjorda, den överväldigande majoriteten är avslag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.