Bild: Getty Images, Mostphotos

Kritiserad hyresmodell för kulturbyggnader ses över

KULTUR2024-05-13

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över den kritiserade modell med kostnadshyra som tillämpas för Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum, Dramaten, Kungliga Operan och Historiska museet. Utredningens uppdrag är att föreslå nya principer för hyressättningen.

Modellen med kostnadshyra för myndighetsbyggnader, som regeringen nu vill se över, innebär i korthet att hyresgästen enbart betalar vad det kostar att förvalta fastigheten. Men detta inkluderar renoveringsarbeten, och sedan flera av de lokaler som omfattas av kostnadshyra under de senaste åren behövt omfattande renoveringar har en debatt om hyresmodellen blossat upp.

Det senaste exemplet är Naturhistoriska riksmuseet, som i höstas tvingades stänga då delar av huvudbyggnadens innertak riskerade att falla in. Renoveringen av taket, tillsammans med andra nödvändiga renoveringar, skulle med kostnadshyresmodellen innebära en hyreschock för museet. Detta har redan drabbat Nationalmuseum, som förra året meddelade att det fanns risk att museet skulle behöva stänga till följd av de stora hyreshöjningarna efter den renovering av fastigheten som genomfördes 2014–2018.

Nu har regeringen meddelat att det ska tillsättas en utredning med syfte att se över modellen med kostnadshyra. Utredningen ska bland annat göra en fördjupad analys av effekterna av kostnadshyran och med utgångspunkt i analysen föreslå nya principer för hyressättning av byggnaderna.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA