Länsstyrelser får släppa på makten

REGIONER2003-12-03
Ett antal ST-medlemmar vid länsstyrelserna kommer att byta arbetsgivare när kommunala samverkansorgan bildas.

Den 1 juli blev det fritt fram för de län som vill bilda permanenta, kommunala samverkansorgan från 2003. Förutsättningen är att samtliga kommuner i länet är eniga.

Samverkansorganen tar över regionala utvecklingsfrågor, kommuniationsplanering och hantering av bidrag från EUs strukturfonder från länsstyrelserna.

– Eftersom det rör sig om att överföra verksamhet ska berörd personal följa med när allt är genomfört, förklarar Jan Enler, ST-Länsstyrelse.

Hur många anställda det blir fråga om är oklart idag, men Jan Enler tror att  fler län än hittills kommer att anmäla sitt intresse till regeringen. Berörda ST-medlemmar ska då byta till kommunal arbetsgivare och nytt avtalsområde. ST-Länsstyrelse kommer att informera fortlöpande om detta.

– I flera län händer nog inget förrän vid årsskiftet 2004, tror Jan Enler. Man vill troligen avvakta ytterligare besked om hur EU-stöden ska hanteras och i några län är ännu inte alla kommuner eniga om att bilda samverkansorgan.

Hittills har Blekinge, Hallands, Dalarnas och Östergötlands län anmält att de vill bilda kommunala samverkansorgan från årsskiftet, upplyser Gunhild Lindström på finansdepartementets länsstyrelseenhet.

Regeringen fattar slutligt beslut om vilka resurser som ska föras över från länsstyrelserna.

Den försöksverksamhet med regionalt självstyre som pågått i Kalmar och Gotlands län sedan slutet av 1990-talet överförs till kommunala samverkansorgan 2003, om länen inte anmäler annat. Försöksverksamheten i Skåne och Västra Götalands län fortsätter till och med 2006.

– Uppgifterna blir något ”insnävade” för de kommunala samverkansorganen jämfört med i nuvarande försökslän, förklarar Gunhild Lindström.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.